Õppeaasta eesmärgid

2018-2019 õppeaasta teema Tallinna Lauliku Lasteaias on

„ Kasvame koos tantsu, laulu ja mänguga"

Eesmärgid lastele:

Laps on selgeks õppinud kaks oma vanusele jõukohast rahvatantsu või laulumängu ja esitanud neid õppeaasta lõpus Lauliku tantsu-, laulu- ja laadapäeval.

Lapsel on arenenud loov-, rolli-, lavastus- või ehitusmängu mängimise oskus (vastavalt rühma valikule).

Kõik lapsed on tutvunud rahvapillidega väikekannel ja ukulele, 6-7 aastane laps on omandanud mõningad ukulele ja väikekandle mängimise oskused.

5-7 aastane laps on osalenud KIK-projekti "Tallinna Lauliku Lasteaia 5-7 aastaste laste õppekäigud 2018-2019 õppeaastal" õppekäikudel ja reflekteerinud sealt saadud kogemusi läbi kõne ja kunstitegevuste.

Eesmärgid õpetajatele:

Õpetajad on loonud rühmades soodsa keskkonna laste mänguoskuste arenguks, täiendanud oma mängude juhendamise oskusi läbi koolituste ning iseseisva enesetäiendamise ja viinud läbi mängulise avatud tegevuse.

Õpetajad on koos lastega selgeks õppinud kaks rahvatantsu või laulumängu ning esitanud neid koos rühmaga Lauliku tantsu-, laulu- ja laadapäeval.

Vähemalt viis õpetajat on omandanud õppeaasta jooksul esmased ukulele mängimise oskused ja nad on pillimänguga esinenud lasteaia ühisüritustel.

 5-7 aastaste laste õpetajad on osalenud koos lastega KIK-projekti "Tallinna Lauliku Lasteaia 5-7 aastaste laste õppekäigud 2018-2019 õppeaastal" õppekäikudel ja juhendanud laste õppekäikudelt saadud muljete reflekteerimist läbi kõne ja kunstitegevuste.

 

 

 

 

Viimati muudetud: 10.10.2018