Ruumide rent

Lauliku lasteaed üürib välja huvitegevustele saali ja kunstiklassi.

Renditasu suurus ruumide kasutamisel on kehtestatud Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine".

 

Saali ja kunstiklassi kasutamine:

1)           saali või kunstiklassi kasutamine – 20,00 eurot 1h (60 minutit)

2)           saali  või kunstiklassi kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni – 13,00 eurot 1h (60 minutit)

3)           saali või kunstiklassi kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks – 6,00 eurot 1h (60 minutit)

Lasteaia köök on antud Äriruumide tasuta kasutamise lepingu alusel toitlustamisteenuse osutamiseks tasuta rendile. Mervir OÜ-ga on sõlmitud rendileping kehtivusajaga 1.08. 2018-31.07. 2022.

 

Viimati muudetud: 10.10.2018