Pirita-Kose õpituba

Sügisest 2018 alustas tegevust Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba.  

Õpitoas pakutakse põnevaid programme nii lasteaiaealistele kui ka algklassidele. Programmides osalemine on Tallinna lasteaedadele ja koolidele tasuta!

Programmide nimetused:

  1. Vanast uus - taaskasutus, paberi või kaltsunuku meisterdamine (toas)
  2. Teadusteater - vesi, tuli, maa ja õhk (toas)
  3.  Õues looduse tundmaõppimine ( lasteaia tagaaias)


Peagi on lisandumas veel huvitavaid tegevusi!

Programm Vanast  uus

Programmi sisu: Meisterdame vanadest ajalehtedest paberit või teeme kaltsunukku. Räägime taaskasutusest ning läbi tegevuste ja selgituste arendame ja kinnistame säästlikku mõtteviisi.

Sihtrühm: lasteaia vanemad rühmad ja I kooliaste

Kestus: 2x45min

Eesmärk: Laps

  • oskab sortida prügi liigiti;
  • saab uusi teadmisi, kuidas vanadest esemetest teha uusi asju;
  • omab ülevaadet biojäätmete kompostimisest;
  • meisterdab vanast paberist uue paberi või teeb kangast kaltsunuku.

Vahendid: näidisprügikastid, erinevad tooted prügi sortimiseks, vanast kangast kaltsunuku tegemisel käärid ja riideribad käelise tegevuse läbiviimiseks, paberi tegemise jaoks vanad ajalehed, nuimikser, kuivatusrestid, veekogumise karbid ja svamm paberimassist liigse vee eemaldamiseks.

NB! Programmis osalejatel palume ise kaasa võtta iga lapse kohta üks ajaleht ning seltskonna peale ka kilekott ja/või karp, millega hiljem valmistatud paber kaasa võtta!

Programm: Maa, õhk, vesi ja tuli – teadusteater

Programmi sisu: Lapsed õpivad tundma eluks vajalikke elemente Maal. Programmi käigus viiakse programmijuhi juhendamisel läbi erinevaid põnevaid katsed, mis on loodussõbralikud ja lastele ohutud, kuid teaduse tegemise huvides kannavad nad kaitsevahendeid.

Sihtrühm: lasteaia vanemad rühmad ja I kooliaste

Kestus: 2x45min

Eesmärgid: Laps

  • tunneb elemente ja teab, kuidas nendega käituda;
  • osaleb teaduslike katsete tegemisel.

Vahendid: laborikitlid lastele, kaitseprillid, mõõteanumad, pipetid ning muud erinevad katseteks vajalikud ained ja vahendid.

 

Viimati muudetud: 29.11.2018