Pirita- Kose õpituba

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpituba alustab tööd sügisest 2018.

Õpitoas pakutakse programme nii lasteaiaealistele kui ka algklassidele.

Programmi nimetused:

 1. Vanast uus. Taaskasutus, paberi meisterdamine  (toas)
 2. Looduse detektiivid (õues)
 3. Vesi, tuli, maa ja õhk – teadusteater  (toas)

Programm Vanast  uus

Säästliku mõtteviisi arendamine ja kinnistamine.

Sihtrühm: lasteaia vanemad rühmad ja I kooliaste

Kestus: 2x45min

Eesmärk: Laps

 • oskab sortida prügi liigiti,
 • saab uusi teadmisi, kuidas vanadest esemetest teha uusi asju
 • omab ülevaadet biojäätmete kompostimisest
 • meisterdab vanast paberist uue paberi või kangast kaltsunuku tegemine

Vahendid: näidisprügikastid, erinevad tooted prügi sortimiseks, vanast kangast kaltsunuku tegemine käärid käelise tegevuse läbiviimiseks , paberi tegemise jaoks nuimikser, kuivatusrestid paberimassist liigse vee eemaldamiseks.

 

Programm Looduse detektiivid

Looduses liikumine ja erinevate taimede, putukate märkamine

Sihtrühm: lasteaia vanemad rühmad ja I kooliaste

Kestus: 2x45min

Eesmärk: Laps

 • oskab kasutada kuppelluupi ja sellega liikuda looduses
 • Märkab töölehel märgitud geomeetrilise figuuriga sarnaseid looduslikke objekte, nt taimed, putukad.
 •  Oskab argumenteerida, põhjendada, miks töölehel ja looduses leiduval objektil on sarnased jooned
 • Teab looduskaitse põhitõdesid, liigub looduses seda kahjustamata

 

Vahendid:

geomeetriliste kujunditega töölehed, luubid

Programmi sisu:

Õpilased liiguvad looduses otsides vastavalt töölehtedele etteantud geomeetrilistele kujunditele sobivaid objekte looduses. 

 

Programm: Maa, õhk, vesi ja tuli – teadusteater

Eluks vajalikud elemendid Maal

Sihtrühm: lasteaia vanemad rühmad ja I kooliaste

Kestus: 2x45min

Eesmärgid: Laps

 • Tunneb elemente ja teab, kuidas nendega käituda
 • Osaleb teaduslike katsete tegemisel

Vahendid: laborikitlid lastele, kaitseprillid, mõõteanumad, pipetid, ühekordsed kindad, katseteks vajalikud ained ja kemikaalid

Sisu: Programmijuhi juhendamisel läbiviidavad katsed, mis tegelikult on lastele ohutud ja loodussõbralikud,  kuid teaduse tegemise huvides kannavad nad kaitsevahendeid.

 

Viimati muudetud: 10.09.2018