Tallinna Haridusameti projektid

Lehola Keskkonnahariduskeskus koordineerib Tallinna Haridusameti keskkonnahariduse projekte


Möödunud õppeaastal toetas SA KIK haridusasutustele mõeldud ja Tallinna Haridusameti poolt esitatud kahte keskkonnahariduse projekti. Nendeks olid Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2018/2019 õ. a.“ ja „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2018/2019 õ. a.“

Tallinna koolidel on olnud võimalik juba kolmandat õppeaastat järjest osaleda 23 erinevas loodushariduskeskuse poolt pakutavas õppeprogrammis. Kokku osales 51 kooli ja iga programmi registreeritud klass sai osaleda ühel õppekäigul. Lisaks koolidele on ühisprojektis 60 Tallinna lasteaeda.

Tallinna lapsed ja õpilased saavad osaleda erinevates keskkonnahariduslikes õppeprogrammides, mis viiakse läbi Harjumaa keskkonna- ja loodushariduskeskustes. Õppeprogrammides osalemine tõstab laste loodushariduslikku ja keskkonnahoiu alaseid teadmisi. Õppekäikudel õpivad lapsed looduses toimuvaid protsesse, enda seotust loodusega ning selle jätkusuutlikkuse tagamist. Lisaks võimaldab õppekäikudel osalemine saada vahetut kogemust nii looduses kui ka muuseumiruumides, kus on valitud õppetegevuse jaoks loodud parim keskkond.

Varasemate aastate projektid on osalejatelt saanud ainult positiivset tagasisidet.  Pakutavad õppeprogrammid on olnud huvitavad ja praktilised. Positiivsena on välja toodud ka seda, et kool ei pea tegelema ise korraldusliku poolega, vaid projektide korraldamist on koordineerinud Lehola Keskkonnahariduskeskus.

Meie koostööpartneriteks 2018/2019 a. olid: 

 1. Eesti Loodusmuuseum (Koolid ja lasteaiad)
 2. Eesti Meremuuseum (Koolid ja lasteaiad)
 3. OÜ Eesti Pandipakend (Koolid ja lasteaiad)
 4. MTÜ Lahemaa Ökoturism (Koolid)
 5. MTÜ Loodusmaa (Koolid ja lasteaiad)
 6. MTÜ Naaskelnokk - Huvitava Bioloogia Kool (Koolid ja lasteaiad)
 7. MTÜ Rakendusökoloogia Keskus (Koolid)
 8. MTÜ Tallinna Linnuklubi (Koolid)
 9. MTÜ Ökokratt - Puhta Vee Teemapark (Koolid ja lasteaiad)
 10. Nõmme Loodusmaja (Koolid ja lasteaiad)
 11. RMK Sagadi Metsakeskus (Koolid)
 12. SA Eesti Tervishoiu Muuseum (Koolid)
 13. SA Rannarahva Muuseum (Koolid ja lasteaiad)
 14. SA Tallinna Tehnika ja Teaduskeskus (Koolid ja lasteaiad)
 15. Studio Viridis Loodusharidus/Muraste Looduskool (Koolid ja lasteaiad)
 16. Tallinna Botaanikaaed (Koolid)
 17. Tallinna Loomaaed (Koolid ja lasteaiad)
 18. Tallinna Tehnikakõrgkool (Koolid)
 19. Teadus ja Tehnikamuuseum Algatajad (Koolid)
 20. OÜ Spunk Akadeemia (Koolid)
 21. MTÜ Jägala Linnamäe - Rebvala Muuseum (Koolid)
 22. OÜ Lahemaa Retked (Koolid)
 23. Lahemaa Looduskool (Koolid)
Viimati muudetud: 30.07.2019