Lepatriinu Lasteaia hoolekogu

Koolieelse Lasteasutuse Seadus § 24:
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab valla-või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Tallinna Haridusamet 03.11.2020 käskkirja nr T-7-1/20/406 LISA 5  Tallinna Lepatriinu Lasteaia 2020/2021 õppeaasta hoolekogu kinnitatud koosseis.

Tallinna Haridusameti juhataja 8. veebruari 2021 käskkirja nr T-7-1/21/87 „Tallinna Haridusameti juhataja 03.11.2020 käskkirja nr T-7-1/20/87 „Tallinna Kristiine linnaosa koolieelsete munitsipaallasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine“ muutmine“

1. ARTO AAS Pilvetriinude rühma lapsevanem artoaas@gmail.com
2. RIIN ASSZONYI Naerutriinude rühma  lapsevanem riin.laks@gmail.com
3. MARI-LIIS SIMOVART Marjatriinude rühma lapsevanem simovart.m@gmail.com
4. MERILIN OJALA Täpitriinude rühma lapsevanem
5. JAANA BAUER Trikitriinude rühma lapsevanem yaana.bauer@gmail.com
6. MARTIN REBANE Pisitriinude rühma lapsevanem martin@linuxator.com
7. KATRIN LUNT Päikesetriinude rühma lapsevanem katrin@lunt.eu
8. MERJU SONGE Õnnetriinude rühma lapsevanem merju.songe@gmail.com
9. KADRI REMMEL Rõõmutriinude rühma lapsevanem kadri.remmel@gmail.com
10. LIIU MAHLAPUU Tähetriinude rühma lapsevanem liiu.mahlapuu@gmail.com
11. ANDRES KÄES Põnnitriinude rühma lapsevanem andres.k2es@gmail.com
12. KERTU KARI Lilletriinude rühma lapsevanem kertu.kari@gmail.com
13

ILONA EENSALU

Pedagoogide esindaja ilona.eensalu@gmail.com
14.

KRISTEL GEINE

Kristiine LOV esindaja kristel.geine@tallinnlv.ee  

Meie hoolekogu otsused

Hoolekogu koosoleku otsused (30.11.2020)

Rühmades laste arvu kooskõlastamine, liitrühma moodustamine, rühmade lahtioleku aeg (03.06.2020 )
Rühmades laste arvu kooskõlastamine (20.05.2019)
Toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (19.06.2018)
Rühmades laste arvu kooskõlastamine (29.05.2018)
Töötasujuhendi kooskõlastamine (02.04.2018)
Lasteaia õuealale Tallinna Linna poolt paigaldatava õuevahendi valiku kinnitamine (12.10.2017)
Rühmades laste arvu kooskõlastamine (23.05.2017)
Lasteaia kodukorra täiendamine (15.11.2016)
Rühmades laste arvu kooskõlastamine (17.05.2016)
Arengukava 2016 (29.09.2015)
Lasteaia kodukorra kinnitamine (25.08.2015)
Palgajuhendi kooskõlastamine (24.03.2015)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (02.10.2014)
Rühmade avamisaegade kooskõlastamine (23.09.2014)

Tallinna linna poolt paigaldatava õuevahendi valiku kinnitamine (23.01.2013)
Lasteaia arengukava kooskõlastamine (02.01.2013)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (01.09.2011)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (01.01.2011)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (01.01.2009)
Arengukava kooskõlastamine (12.11.2007)
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine (24.09.2007)
Lasteaia arengukava kooskõlastamine (08.11.2004)

Lehekülge haldab:
Kertu Mellikov, direktor
Tel 6566424, e-post: kertu.mellikov@lepatriinulasteaed.ee

Viimati muudetud: 09.02.2021