Lepatriinu lasteaia arengukava

Arengukava 2019-2021 on meie lasteaia seitsmes arengukava. Arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 24.01.2019 nr 1.-2/37 lisa 6

Arengukava on koostatud lasteaia personali, laste ja lastevanemate hoolekogu ühistööna.

Tutvu lähemalt meie arengukavaga (PDF)

Viimati muudetud: 19.02.2019