Lepatriinu lasteaia projektid

Roheline Kool

Eco Schools

Rohelise kooli programm on ülemaailmne, selles osaleb 49000 kooli 64 maalt.
Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts, tegevusi korraldab MTÜ Koolitus-ja nõustamiskeskus Hared, toetavad TallinnaHaridusamet ja Tallinna Keskkonnaamet. Lepatriinu Lasteaed ühines projektiga 2016 aasta septembris.

Meie lasteaia Rohelise Kooli blogi leiad siit. 

 

EESMÄRK: Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid

ROHELISE KOOLI TEGEVUSE 3 ELEMENTI

1. STRATEEGIA 7 SAMMU:

1. Keskkonnatöörühma moodustamine
2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
3. Tegevuskava koostamine
4. Monitooring ja hindamine
5. Tegevuste sidumine õppekavaga
6. Teavitamine ja kaasamine
7. Keskkonnapõhimõttete väljatöötamine ja järgimine

2. KÄSITLETAVAD TEEMAD:

1. ELURIKKUS JA LOODUS
2. KLIIMAMUUTUSED
3. ENERGIA
4. GLOBAALNE KODAKONDSUS
5. TERVIS JA HEAOLU
6. MERI JA RANNIK
7. PRÜGI
8. LASTEAIA ÕUEALA
9. TRANSPORT
10. JÄÄTMED
11. VESI

Sel õppeaastal käsitleme põhjalikult: 1., 2. ja 5.

 

3. ROHELISE LIPU TAOTLEMINE

SUUR TAIMEJAHT

Suur taimejaht on üks osa rohelise kooli projektist. Taimejaht keskendub elurikkusele, eriti taimedele ja nendega seotud liikidele, järgides rohelise kooli põhimõtteid.
Suure taimejahi projektis osalevad 5-7 aastased Naerutriinud, Pilvetriinud, Päikesetriinud, Rõõmutriinud, Trikitriinud ja Õnnetriinud.

 

Keskkonnatöörühma koosseis

EVE- RAILI KUULBAK NAERUTRIINUD
KAJA ESKEL PILVETRIINUD
HEIDI MIKIVER LAPSEVANEM
RIINA RIIVEL PILVETRIINUD
JANE TÄHT TÄPITRIINUD
MAIE REINOMÄGI RÕÕMUTRIINUD
KERTU MELLIKOV DIREKTOR
LY VILLEMI MAJANDUSJUHATAJA

PROJEKTI KOORDINAATOR
KAIDI PUGATSEV ÕPPEALAJUHATAJA

 

Kiusamisest vaba lasteaed

Liitusime Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ 2012 novembris.

Projekti eesmärgid: Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Kiusamisvastase programmi põhipunktid:

 • Täiskasvanud vastutavad laste seas toimunud kiusamise eest.
 • Ennetusstrateegiad. Kiusamisvastase töö  uus sihtgrupp- kiusamise pealtvaatajad.
 • Lastekoosluste areng, mida iseloomustab sallivus, austus, hoolivus, julgus.

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:

 • sallivus – näha ja aktsepteerida grupis esinevaid erinevusi, kohelda kõiki võrdselt, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui ka kogu rühma tugevdajana;
 • austus – näidata üles austust teiste vastu, olla hea rühmakaaslane kõikidele, väärtustada erinevusi ja erinevaid isiksusi;
 • hoolivus – väljendada huvi, empaatiat, hoolivust ja abivalmidust teiste laste suhtes, hoolimata nende vanusest;

julgus – öelda „aitab“, tõmmata piirid, olla julge ja hea rühmakaaslane, kes reageerib ebaõiglusele

Väikestelastega ei saa otseselt väärtushinnangutest rääkida, seepärast on välja töötatud sotsiaalsed käitumismudelid. Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver). mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele, kus kirjas 5 olulist nõuannet vanemale.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU, kes väljendab turvalisust, hellust ja sõprust. SÕBER KARU annab pinnase koosolemise kultuuri tekkimiseks, karu on osaleja lastekoosolekutel, ta kaitseb, lohutab ning on hea sõber ja lapse „hääletoru“, kui laps ei julge ise rääkida.

5 nõuannet lapsevanemale:

 • julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi - mängima rühma erinevate lastega;
 • ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest);
 • viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine;
 • julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma;
 • olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Rohkem infot projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.ee

http://kiusamisestvabaks.ee/lasteaedade-kogemused/

Comeniuse projekt

Mis on Comeniuse programm?

Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani. 

Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.

Tallinna Lepatriinu Lasteaed osales  01.10.2008-31.07.2010 SA Archides poolt rahastatavas rahvusvahelise Euroopa  elukestva õppe programmi Comenius 1 partnerkoolide koostööprojektis "Schools-Families, working together for better education achievements".

Projekti kuuluvad liikmesmaad olid Inglismaa, Saksamaa, Hispaania ja Eesti. Projekti koordinaatoriks oli Inglismaa. Lasteaiale eraldatava toetuse suurus oli 10 000 eurot. 

COMENIUSE projektilogo konkurss

SA Archimedes poolt koolide ja õpetajate lemmikprogrammi Comenius 15 aastapäevale pühendatud nädala raames toimus 26-30 aprill 2010 kõigi aegade ilusaima Comeniuse projektilogo konkurss. Osaleda võisid kõik olemasolevad logod alates 1999 aastast. Saabunud logode arvust lähtuvalt kuulutati välja 5 parimat logo, mis pandi üles Facebooki Comenius Friends fännilehele hääletamiseks. 

Meie lasteaed saatis konkursile oma rahvusvahelise koolidevahelise koostööprojekti "Schools-Families, working together for better education achievements" logo ja osutus konkursil hääletajate esimeseks valituks.

Logo autor on Peter Zürn, Freiburgi lasteaed SAJAJALGNE juhataja Saksamaalt.  

Alates 2012 aasta oktoobrist osaleme uues Comeniuse koolide koostööprojektis "Who is Jolly Roger"

Projekt on suunatud laste tervisekasvatusele. Projektitoetus lasteaiale on 12000 eurot.

Meie koostööpartnerid on: Hotspur Primary School (Ühendkuningriik, projekti koordinaator) GemeetelijkeLagere School Voor Buitengewoon Onderwijs - De Ganzenveer (Belgia),Colegio Bautista Lledo (Hispaania),Kviltorp Skole (Norra), Grundschule Lutterothstrabe (Saksamaa), Ryomgaard Realskole (Taani)

Projekt „Köögiviljaaed lasteaias“ (alates maist 2012 a.) koostöö Ökokool-ga, MTÜ-ga „3 olives“ (Maria Rühka), Linnaosa Valitsuse toetusel.

Projekt „Köögiviljaaed lasteaias“ algaks aknalaualt. Täpsemalt istutamisest ja seemnete külvist, mida lapsed saavad teha ise, kasvatajate ja spetsialistide- aednike kaasabil. Tundides õpiksid lapsed tundma loodust, õpiksid kaasatundma ja kaasaelama looduses toimuvale, õpiksid abistama  ja olema abivalmimad üksteise suhtes.
Tegevused aias on võimalikud lastele alates 3a. vanusest. Kõige väiksematele on ettenähtud jalutuskäigud ja mängud teemadel „Loodus“.

Vanemad lapsed istutavad istikud peenrale, teevad taimede ja lillede külve. Suve jooksul õpivad 5-7a. lapsed taimede eest hoolitsema, neid kasvatama. Õpivad tundma erinevaid taimi, nende omadusi. Koristavad saaki, „oma töö vilju“. Sügisel koristavad köögiviljaaeda. Lapsed õpivad hoolitsema viljapuude ja põõsaste eest. Aias töötamise käigus õpivad lapsed selgitama looduslikke protsesse ja koostama loogilisi järeldusi ja järgnevusi.

2013 aastal soovime rajada esimese, eksperimentaalse, köögi- ja puuvilja-marjaaia Lasnamäel „Seli“lasteaias. Õppetööks ja õpetlikeks jalutuskäikudeks rajame lasteaia territooriumile peenrad ja istutame esimesed taimed, mida lapsed kasvatasid seemnetest.                             

Kutse projekti arutelule "Köögiviljaaed lasteaias" 11.06.2013 12:00 Seli lasteaias

Ökoloogia projekt "Imeaed" esitlus vene keeles

Viimati muudetud: 02.12.2019