Lepatriinu lasteaia rühmad

Alates 16.02.2007 seoses lasteaia 30. sünnipäevaga on antud meie kõikidele rühmadele nimed, mis on valitud rühmades laste, personali ja lastevanemate ühisloomingus.
Rühmade normsuurus on sõimerühmas 14 last ning aiarühmas 20 last. 
Lasteaia hoolekogu ettepanekul  ning HA juhataja kk. kinnitatuna (18.09.2017 nr 1-2/442) on laste arvu suurendatud sõimerühmades kahe lapse võrra ja lasteaiarühmades nelja lapse võrra.

Õppe- ja kasvatustegevuse keel - eesti keel

PÕNNITRIINUD - 1,5-3 a. lapsed
Õpetajad: Anneli, Ulvi. Õpetaja abi: Liivi 
Liikumisõpetaja: Urve
Muusikaõpetaja: Liia

PISITRIINUD - 1,5-3 a. lapsed
Õpetajad: Doris, Merliin Õpetaja abi: Merle
Liikumisõpetaja: Urve
Muusikaõpetaja: Liia

PÄIKESETRIINUD - 4-5 a. lapsed
Õpetajad: Helle, Katrin  Õpataja abi: Tiina
Liikumisõpetaja:  Urve
Muusikaõpetaja: Liia

PILVETRIINUD - 5-6 a. lapsed
Õpetajad: Kaja, Riina. Õpetaja abi: Eliise
Liikumisõpetaja: Urve
Muusikaõpetaja: Maarja

TRIKITRIINUD - 4-6 a. lapsed
Õpetajad: Signe, Tiina. Õpetaja abi: Anne
Liikumisõpetaja: Urve
Muusikaõpetaja: Liia

RÕÕMUTRIINUD - 6-7 a. lapsed
Õpetajad: Anneli, Marina. Õpetaja abi: Ivi 
Liikumisõpetaja: Urve
Muusikaõpetaja: Liia

NAERUTRIINUD - 6-7 a. lapsed
Õpetajad: Keiu, Eve-Raili. Õpetaja abi: Sigrid 
Liikumisõpetaja: Urve
Muusikaõpetaja: Maarja

ÕNNETRIINUD - 2-7 a. lapsed
Õpetajad: Mare, Helery Õpetaja abi: Tiina
Liikumisõpetaja:  Urve
Muusikaõpetaja: Liia

TÄPITRIINUD - 3-4 a. lapsed
Õpetajad: Kaidi K., Jane. Õpetaja abi: Ene
Liikumisõpetaja: Urve
Muusikaõpetaja: Maarja

LILLETRIINUD - 1.5-3 a. lapsed
Õpetajad: Annika. Signe Õpetaja abi: Raina 
Liikumisõpetaja:  Urve
Muusikaõpetaja: Maarja

MARJATRIINUD - 4-5 a. lapsed
Õpetajad: Tiina, Aino. Õpetaja abi: Eveli
Liikumisõpetaja: Urve 
Muusikaõpetaja: Maarja

TÄHETRIINUD - 3-4 a. lapsed
Õpetajad: Ilona, Heidi. Õpetaja abi: Evely
Liikumisõpetaja: Urve
Muusikaõpetaja: Maarja

LASTEAIA LOGOPEED: Aire
LASTEAIA ERIPEDAGOOG Diaana

Viimati muudetud: 25.02.2021