Tallinna Lepatriinu Lasteaia 2020-2021 õppeaasta eesmärgid

Meie lasteaia põhieesmärk on:
Kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus  ja rahulolevad lapsevanemad

Vastavalt meie arengustrateegiale, eelmise õppeaasta  töö analüüsile ja sisehindamise tulemustele on 2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid järgmised:

 Õppetegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel on aluseks   lapsekeskne muutunud õpikäsitus, kus õppimine on toimunud erinevates õpikeskkondades, kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Õppe- ja kasvatustegevuses väärtustatakse loovust, tervist, loodust
Aasta teema on VEE IMED LOODUSES JA TEADUSES
Rühmades on kasutusel
*Suukooli programm
*Rohelise Kooli programm  kolm aasta teemat Vesi, Õueala, Globaalne kodakondsus
*„Kiusamisest vabaks“ metoodika

 Oma rühma õppe- ja kasvatustööga saab lapsevanem kursis olla www.eliis.ee lehel.

Viimati muudetud: 18.09.2020