Töökorraldus Lepatriinu lasteaias

Koosseis

Alates 24.08.2020 ( direktori kk nr 1-2/4, 06.08)  on kinnitatud Tallinna Lepatriinu Lasteaia koosseisunimestik alljärgnevalt:

Direktor

1,0
Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal 1,0
Direktori asetäitja majanduse alal 1,0
Muusika- ja liikumisõpetaja 2,5
Logopeed 1,0
Eripedagoog 1,0
Õpetaja 24,0
Õpetaja abi 12,0
Pesumasinist 0,5
Koristaja 1,0
Remonditööline 0,4
Kokku ametikohti 45,4

VABAD AMETIKOHAD

Käesoleval ajal vabu ametikohti ei ole

Viimati muudetud: 08.10.2020