Kohatasu, toiduraha

1. LASTEAIA TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Toitlustustasu on toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses. 

Alates 01.09.2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu /. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsiplaalasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

  • Alates 01.09.2019 on sõime toidupäeva maksmumus 1.90 eurot ja aiarühma toidupäeva maksumus 2.15 eurot (koos käibemaksuga) päevas. Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus,  mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul
  • Tallinna Lepistiku Lasteaias on Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu sõimerühmas 0.10 euri päev ja aiarühmas 0.15 euri päev
  • Toidukulu katmiseks linnavalistuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldusi esitama ei pea.
  • Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95.87 euro, on võimalik taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas - septembri ja jaanuari 15. kuupäevaks.

2. KOHATASU

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel on lasteaia kohatasu alates 1. jaanuarist 2020 kuus 71,25 euri.

3. LASTEAIA PANGAREKVISIIDID

  • Lastevanemate tasu maksmisel on makse saajaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistus.
  • Arveldusarve number SEB Eesti Ühispangas on 10220061055013
  • Makse laekub üksnes viitenumbri olemasolul.
  • Otsekorraldusega tasumise viitenumber on lapsepõhine.
  • Lapsevanemal on vajalik enne panka minemist teada saada oma lapse viitenumber.
  • Selleks tuleb pöörduda lasteaia direktori poole, kes edastab vastava soovi asutust teenindava raamatupidamise sektori peaspetsialistile. Raamatupidaja muudab lapsevanema lepingus (avalduses) tingimust, mille alusel moodustatakse järgmisele arvele viitenumber. Alles pärast seda on lapsevanemal võimalik minna panka otsekorralduslepingut sõlmima.

4. OSALUSTASU SOODUSTUSE TAOTLEMINE
Osalustasu soodustuse saamiseks täidetav vorm ja lisainfo.

 

Viimati muudetud: 06.01.2020