Töökorraldus

Töökorraldus 

Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Valverühm 7.00-7.30 ja 18.00-19.00.

Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid  e–posti vahendusel.

Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: jõululaupäeva - 24.12 ; Uut Aastat - 1.01 ; Vabariigi aastapäeva - 24.02 ja Võidupüha - 23.06 suletakse lasteaed kell 16.00.  Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühendatud.

  • Viies rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Seitsmes rühmas õpetaja, assistent ja õpetaja abi. 
  • Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.
  • Õhtul annab õpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle ebakaines olekus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.
  • Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt õhtul üksi. 
  • Teatage lapse haigestumisest või muudest puudumiste põhjustest rühmaõpetajale e-posti või telefoni teel.

 

Lasteaias on reeglina kollektiivpuhkus. Täpne info edastatakse rubriigi "Uudised" all veebruari kuu alguses. Suveperioodil töötatakse osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.

Viimati muudetud: 01.08.2018