Vastuvõtt

Lasteaeda vastuvõtmine ja lasteaiast väljaarvamine

  • Lasteaiakoha taotlemise kohta leiad infot siit.
  • Lapse lasteaiajärjekorda registreerimise avalduse võib saata e-postiga lasteaia üldmeilile lepistiku@lepistiku.edu.ee.
  • Avalduse leiab siit, kuid võib täita ka kohapeal.
  • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  • Väljastpoolt Tallinna võtame lapsi vabadele kohtadele Tallinna HA ja valla vaheliste lepingute olemasolul.
  • Aastaringselt võtame lapsi vastu ainult vabanevatele kohtadele.

"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" 

Viimati muudetud: 14.03.2019