Avalduste ja taotluste blanketid

3. Vastuvõtmise avaldus
Avalduse vorm
 
4. Lasteaiast lahkumine
Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest
lahkumise kuupäeva.
Avalduse vorm 

 

Kõiki digitaalselt allkirjastatud taotlusi ja avaldusi saab esitada e-posti aadressile direktor@liikuri.edu.ee
Viimati muudetud: 30.03.2022