Põhimäärus

Tallinna Liikuri Lasteaia põhimäärus
redaktsioon alates 26.08.2016

Tallinna Linnavalitsuse 12.06.2013 määrus 
12.06.2013 nr 89
Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel
Viimati muudetud: 13.11.2019