Missioon

Tallinna Liivaku Lasteaed võimaldab alushariduse omandamist arvestades laste individuaalset eripära,  toetab peret ning väärtustab pärimuskultuuri.

Viimati muudetud: 16.12.2013