Õppeaasta eesmärgid

Õppe- ka kasvatustöö eesmärgid 2019-2020

 I Ma uurin, avastan, kuulan, kogen ja hoian ümbritsevat keskkonda

 1. Tunnen ümbritsevat loodust ja hoian seda
 2. Tean prügisorteerimise vajalikkust
 3. Tarbin säästlikult
 4. Omandan uusi teadmisi ka õues õppides
 5. Kasutan õppetegevustes looduslikke materjale (kastanid, oksad, kivid, tammetõrud, liiv…)
 6. Taaskasutan õppetegevustes erinevaid materjale (pappkastid, munarestid, nõud, ajakirjad…)

II Mul on head kombed

 1. Kasutan igapäevaselt viisakussõnu
 2. Suhtlen täiskasvanutega viisakalt
 3. Tean lauakombeid
 4. Järgin rühma kokkuleppeid ja reegleid
 5. Hoolin rühmakaaslastest
 6. Märkan kaaslase muret ja vajadusel abistan
 7. Mängin kaaslastega ja lahendan konflikte sõnadega
 8. Oskan andestada ja eksimuse korral vabandust paluda
 9. Olen salliv erinevuste suhtes: välimus, rahvus, kultuur jm
Viimati muudetud: 16.12.2020