Põhimäärus

Tallinna Liivaku Lasteaia põhimäärus nr 147 on vastu võetud 28.08.3013 Tallinna Linnavalitsuse poolt.

Viimati muudetud: 19.12.2013