Põhimäärus

Tallinna Liivaku Lasteaia põhimäärus nr 147 on vastu võetud 28.08.3013 Tallinna Linnavalitsuse poolt.

Põhimääruse muudatus on vastu võetud 09.01.2019 otsusega nr 5

Viimati muudetud: 10.08.2020