Toiduraha

Alates 01.08.17 - 31.07.2020 pakub meie lasteaias toitlustusteenust OÜ Tüdrukud, kes valmistavad toidu kohapeal.

     Alates 01. august 2017 on lapse toidukulu päevamaksumuseks:

     Aiarühmades                            2.18 eurot, millest Tallnna linn maksab 2,00 eurot ja lapsevanem 0,18 eurot (al 01.09.17)

     Sõimerühmades                       1.88 eurot, millest Tallinna linn maksab 1,80 eurot ja lapsevanem 0,08 eurot (al01.09.17)

     (Liivaku Lasteaia hoolekogu otsus 21.07.2017 nr 1 - 10/5)

  

Toitlustamise toetus munitsipaallasteaias

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaias toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.


Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 20. septembriks ja 20. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu. 

Viimati muudetud: 24.08.2018