Toiduraha

Alates 01.08.17  pakub meie lasteaias toitlustusteenust OÜ Tüdrukud, kes valmistavad toidu kohapeal.

Alates 01. august 2020 on lapse toidukulu päevamaksumuseks:

     Sõimerühmades           1,80 eurot, millest Tallinna linn maksab 1,80 eurot päev
     Aiarühmad (3 - 6a)       2,20 eurot, millest Tallinna linn maksab 2,00 eurot ja lapsevanem 0,20 eurot päev
     Aiarühmad (6 - 7a)       2,24 eurot, millest Tallinna linn maksab 2,00 eurot ja lapsevanem 0,24 eurot päev


     (Tallinna Liivaku Lasteaia direktori käskkiri 10.07.2020 nr 2 - 3/17 ja Tallinna Liivaku Lasteaia hoolekogu otsus 10.07.2020 nr 2)

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toitlustamise toetus munitsipaallasteaias

 

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Viimati muudetud: 13.07.2020