Uudised

 • Lasteaed on kollektiivpuhkusel  15.07 - 11.08.2021

  Sellel perioodil võtab vajadusel lapsed vastu Tallinna Lasteaed Kiikhobu A. H. Tammsaare tee 95
  Sooviavalduse blanketi saamiseks pöörduda Liivaku lasteaia direktori poole ja täidetud blankett tagastada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt
  31. maiks 2021 a.


 • Huviringid 2020/21 õppeaastal NB! Anname teada kui huviringide töö jätkub!

2020 sügisel alustavad uued huviringid:

Midrimaa huvikool

 • 5 - 7 aastaste poiste ja tüdrukute swingtantsu kool
                 esmaspäeval kell 15.15 - 15.55
                 neljapäeval kell 15.15 - 15.55
                 esimene tund 03.09 tasuta
 • 3 - 4 aastaste poiste ja tüdrukute tantsu eelkool  
                 esmaspäeval kell 16.05 - 16.35
                 neljapäeval kell 16.05 - 16.35
                 esimene tund 03.09 tasuta

Tommy mängukool

  • inglise keel alates 5. eluaastast
         neljapäeval kell 16.15 - 16.55
         esimene tund 10.09 

Tegutsemist jätkavad huviringid:

RKS Leigarid

 • lasteaiarühm 4 - 6 aastased lapsed
        teisipäeval kell 16.50 - 17.30 
        esimene tund 08.09

Kunstiring MTÜ

 • balletiring 
       teisipäeval kell 15.05 - 15.50
       esimene tund 08.09
 • kunstiring
        kolmapäeval kell 15.15 - 16.00
        esimene tund 09.09
 • keraamikaring
        kolmapäeval kell 16.30 - 17.15
        esimene tund 09.09

JK Tallinna Kalev

 • jalgpall 
       neljapäeval 16.45 - 17.15 (nooremad)
                              17.20 - 17.45 (vanemad)
       esimene tund 03.09 

Erahuvikool Ring

  • spordiring
         esmaspäeval  16.30 - 17.00 (nooremad)
                                   17.05 - 17.35 (vanemad)
         reedel  16.15 - 16.45 (nooremad)
                      16.50 - 17.20 (vanemad)

 • Toidukulu päevamaksumus alates 01.08.2020

Alates 01.08.17  pakub meie lasteaias toitlustusteenust OÜ Tüdrukud, kes valmistavad toidu kohapeal.

Alates 01. august 2020 on lapse toidukulu päevamaksumuseks:
 Sõimerühmades           1,79 eurot, millest Tallinna linn maksab 1,79 eurot päev
 Aiarühmad (3 - 6a)       2,20 eurot, millest Tallinna linn maksab 2,00 eurot ja lapsevanem 0,20 eurot päev
 Aiarühmad (6 - 7a)       2,24 eurot, millest Tallinna linn maksab 2,00 eurot ja lapsevanem 0,24 eurot päev

(Tallinna Liivaku Lasteaia direktori käskkiri 10.07.2020 nr 2 - 3/17 ja Tallinna Liivaku Lasteaia hoolekogu otsus 10.07.2020 nr 2)

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toitlustamise toetus munitsipaallasteaias
Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

1. vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
2. Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Viimati muudetud: 29.01.2021