Lille Lasteaia koosseis ja töö tasustamine

Tallinna Lille lasteaias töötab 17 töötajat: pedagooge 9, abipersonali 6, juhtkond 2.

Igas rühmas töötab 2 õpetajat ja õpetaja abi. Lisaks on lasteaias muusika- ja liikumisõpetaja.Lasteaia köögis on ametis kokk. Lasteaia menüüd koostab majandusjuhataja ja majandab lasteaeda. Maja hoiab korras koristaja. Direktor korraldab kõike ja juhendab kõiki.

Tallinna Lille Lasteaia direktori käskkirjaga 31.08.2020 nr 1-1/9 on kinnitatud koosseisunimestik alates 01.09.2020, ametikohti kokku 16,13.

Tallinna Lille Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt kinnitatud töötasujuhendile.

LISA 2 alates 01.09.2020

Viimati muudetud: 20.10.2020