Lille Lasteaia töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.30 kuni 18.00. Lasteaias valverühma ei ole. Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitatakse lapsevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil, lasteaia kodulehel ja Eliis.ee keskkonna vahendusel.

Uusaastale (1. jaanuar), Eesti Vabariigi aastapäevale (24. veebruar), Võidupühale (23. juuni)  ja jõululaupäevale (24. detsember) vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Lasteaed avatud siis 7.30-15.00.

Lasteaia suvise kollektiivpuhkuse aeg teatatakse lapsevanematele jaanuaris. Üldjuhul on kollektiivpuhkus juulis. Kollektiivpuhkuse ajal võimalda
takse lastele lapsevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Vastav avaldus esitatakse direktorile kokkuleppelisel ajal (maikuus).

Suveperioodil ja jõulupühade ajal ühendatakse vajadusel laste rühmad seoses laste puhkustega ning tavapärasest vähesema kohalkäimisega.

Viimati muudetud: 29.10.2020