Õppeaasta eesmärgid

2020/2021 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Aasta teema: TAHAN ISE TEHA!

Õppe - ja kasvatustegevusega on lastele loodud tingimused ümbritseva eluga tutvumiseks, keskkonnateadlikkuse ning sotsiaalsete oskuste kujunemiseks.
Õppekasvatustegevuse korraldus ning keskkond toetab laste tervislikke valikuid: tervislik toitumine, liikumine, igapäevane õuesolek.
Õppe- ja kasvatustegevustes on edendatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

 • Laps julgeb küsida ja avaldada oma mõtteid ning uurida ja tegutseda.
 • Laps oskab teistega arvestada ja teha koostööd. (eakohaselt)
 • Laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid ning tunneb rõõmu õues /looduses viibimisest ja tegutsemisest. Laps liigub rõõmuga ja on kehaliselt aktiivne.
 • Laps osaleb toidu valmistamise erinevates protsessides: aedviljade ja maitsetaimede kasvatamine; laps võtab osa toitude valmistamisest ja serveerimisest; osaleb õppekäikudel tootmisasutustesse. 
 • Laps saab (esimesed) teadmised ja oskused digivahendite eesmärgistatud ning mängulisest kasutamisest.

Eesmärgi saavutamiseks planeeritav:

1.Tervisekasvatsuse läbiviimine eesmärgistatud tervisedenduslike tegevuste ja  üritustega:

 • Lastele erineva aktiivse liikumisega tegevuste ja ürituste organiseerimine ning läbiviimine: spordipäev, rattapäev, suusapäev, matkapäev, jalgpallipäev.
 • Laste kaasamine toiduvalmistamisesse - kokandustegevused koos lastega - võileibade, teatud toitude ja salatite valmistamine, smuutid, tee  jne aiarühmades 1-2 x kuus. 
 • Lastele toidu teekonna tutvustamine lapse lauale - Kadariku talu tootmishoone külastus- võimalus näha kuidas köögiviljadest tööstuslikult tervislikke tooteid valmistatakse.
 • Õppevahendi „Liiklusvanker“ kasutamine õppetegevustes ja lasteaia üritustel.
 • Osavõtt Suukooli üleriigilisest kampaaniast „Suukool võitleb suukollidega!“ 3 aiarühmaga.

2.Pakkuda  lastele õppeaasta jooksul erinevaid võimalusi ümbritseva looduskeskkonna, kodukoha tundmaõppimiseks: 

 • Õuesõppenädalate läbiviimine 4 aastaajal ning lastega loodusteemakohaste katsetuste ja tööde läbiviimine avastusõppe meetodil (kõigi meeltega kogedes).
 • Linnaaiandusega seotud  tegevuste läbiviimine sügisel, kevadel, suvel. 
 • Matkad loodusesse sügisel, talvel, kevadel, suvel ja õppekäigud lasteaia lähiümbruses ning vanalinna, muuseumidesse jne. 
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti „Lille Lasteaia lapsed Pääsküla raba õpperajal“ läbiviimine koolieelikute  rühmaga. 
 • Õueala/pargi kui õpiruumi aktiivsem ja teadlikum kasutamine.

3. Õppetegevustes robootika ja lego erinevate komplektide kasutamine laste õpi- ja tehnoloogiahuvi äratamiseks ning koostööoskuse arendamiseks:

 • Lego ja robootika vahendite kasutamine lõimitud õppetegevustes ja üritustel 1-2 x kuus aiarühmades.
 • Koostöö teiste lasteaedadega ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks (õpituba, mänguhommikud 3 lasteaia lastele).
Viimati muudetud: 20.10.2020