Õppekäigud loodusesse 2020/2021 õppeaastal

Lille Lasteaia lapsed uurivad ja õpivad loodust igal aastaajal.  Selleks, et saaksime muuseumisse ja metsa, mere äärde, rabasse või loodusrajale ning loomadele külla minna on abiks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Käesoleval sügisel saavad Kassikäppade rühma lapsed minna raba uurima lasteaia poolt koostatud KIK projektiga „Lille Lasteaia lapsed Pääsküla raba õpperajal“ . Üritus toimub 22.september 2020

Eesmärgid:

  • Tutvustada rabataimestikku (sh.marju) ja rabas elutsevaid putukaid, loomi, roomajaid, kahepaikseid;
  • Kinnistada looduses käitumise reegleid (loodushoid, laudteel käimine);
  • Selgitada ja kinnistada teadmisi vee tähtsusest taimede, loomade elus.

Lõvilõugade rühma laste õppekäik Pääsküla rabasse toimub  22.september 2020
Väljasõit lasteaia juurest 9.30. Kohale ja tagasi toob meid tellitud buss. 

03.septembril 2020 sõidame kahe rühma lastega (Kassikäpad, Lõvilõuad) KABARBIKU TALLU, et lastele tutvustada kuidas köögiviljadest tööstuslikult erinevaid tervislikke tooteid valmistatakse.
Väljasõit lasteaia juurest 9.30. Kohale ja tagasi toob meid tellitud buss.
ÕPPEKÄIK saab teoks tänu  PRIA rahastusele.

1.oktoobril toimub lasteaia airühmade ÕPPEKÄIK SÜGISESSE STROOMI METSA JA MERE ÄÄRDE.
Lasteaiast lahkume kell 9.40. Osalejad: Kassikäpad, Lõvilõuad, Pääsusilmad

15. detsember toimub lasteaia airühmade ÕPPEKÄIK STROOMI METSA. Läheme metsa jõulutunnet otsima ja loodust uurima. 

28.jaanuar 2021 toimub aiarühmade õppekäik talvisesse metsa.  Sõidame bussiga Harku metsa. Vaatame ja uurime talvist loodust, matkame ja kelgutame. Loomadele ja lindudele võtme kaasa külakosti- seemneid, porgandit jm. Osalevad Pääsusilmad, Kassikäpad ja Lõvilõuad.

Lisaks on plaanis aiarühmadega õppekäigud erinevatesse looduskeskkonadesse ka varakevadel ja suvel. Kohale viib ja tagasi toob meid tellitud buss. 

Viimati muudetud: 06.01.2021