Rühmad

Rühmad 2020

KÄOPÄKAD sõimerühm  laste vanus 1,5- 3 aastat 
Õpetajad: MALLE   Malle.Moller@lille.edu.ee     KÜLLI    Kylli.Vokk@lille.edu.ee Õpetaja abi: LYDIA

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED

MINA JA KESKKOND (liiklus, loodus,tervis, tähtpäevad)  kuulamine ja kõnelemine  1x nädalas
KEEL JA KÕNE                                                                          kuulamine ja kõnelemine  1x nädalas
                                                                                                     vaatlemine ja uurimine     1x nädalas
MATEMAATIKA                                                               tegevus esemetega/võrdlemine 1x nädalas
VOOLIMINE                                                                                                                                1x nädalas
KLEEPIMINE                                                                                                                               1x kuus
JOONISTAMINE /MAALIMINE                                                                                                 1x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED ESMASPÄEV JA REEDE  kell 9.10                                                    2x nädalas
LIIKUMISTEGEVUSEDTEISIPÄEV JA NELJAPÄEV kell 9.40                                                 2x nädalas 


LÕVILÕUAD  aiarühm  laste vanus 4-5-6 aastat 

Õpetajad: LEMBI Lembi.Berkman@lille.edu.ee MARIS Maris.Nommik@lille.edu.ee   Õpetaja abi: MERJE

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED

MINA JA KESKKOND (liiklus, loodus ,tervis, tähtpäevad) vaatlemine ja uurimine     1x nädalas
KEEL JA KÕNE                                                                         kuulamine ja kõnelemine   2x nädalas
                                                                  luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE                                                                               1x nädalas
MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine                                                                         1x nädalas
VOOLIMINE või KOKANDUS                                                                                                  1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE                                                                                            1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE                                                                                               2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED ESMASPÄEV JA REEDE  kell 10.10                                               2x nädalas 
LIIKUMISTEGEVUSED TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV   I grupp kell 09.10 II grupp kell 10.40 (tegevused toas)  2x nädalas 


PÄÄSUSILMAD  aiarühm laste vanus 3-5 aastat.

Õpetajad:PIRET  Piret.Kapp@lille.edu.ee  MONIKA Monika.Siimon@lille.edu.ee  Õpetaja abi: ANNE

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED

MINA JA KESKKOND (liiklus, loodus,tervis, tähtpäevad) vaatlemine ja uurimine   1x nädalas
KEEL JA KÕNE                                                                        kuulamine ja kõnelemine 2x nädalas
                                                               luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused 1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE                                                                            1x nädalas
MATEMAATIKA võrdlemine ja arvutamine                                                                      1x nädalas
VOOLIMINE VÕI KOKANDUS                                                                                              1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE                                                                                          1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE                                                                                             1x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED ESMASPÄEV JA REEDE  kell 9.40                                               2x nädalas 
LIIKUMISTEGEVUSED TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV   kell 10.10 (tegevused toas)       2x nädalas  


KASSIKÄPAD  aiarühm laste vanus 6-7 aastat 

Õpetajad: RIINA Riina.Lindmaa@lille.edu.ee  MAIE Maie.Tilk@lille.edu.ee  Õpetaja abi: NATALJA

NÄDALA ÕPPETEGEVUSED 

MINA JA KESKKOND (liiklus, loodus, tervis, tähtpäevad) vaatlemine ja uurimine   1x nädalas 
KEEL JA KÕNE                                                                      kuulamine ja kõnelemine   2x nädalas 
                                                            luuletuse õpetamine, näidendid ja lavastused    1x nädalas
LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE                                                                            2x nädalas
MATEMAATIKA                                     võrdlemine ja arvutamine                                  1x nädalas
VOOLIMINE VÕI KOKANDUS                                                                                              1x nädalas
KLEEPIMINE/MEISTERDAMINE                                                                                         1x nädalas
JOONISTAMINE /MAALIMINE                                                                                            2x nädalas
MUUSIKATEGEVUSED ESMASPÄEV JA REEDE  kell 12.00                                            2x nädalas
LIIKUMISTEGEVUSED TEISIPÄEV JA NELJAPÄEV I grupp 11.10 II grupp 12.00 (tegevused toas)  2x nädalas 

Õppetegevustes on valdkonnad lõimitud.

Viimati muudetud: 26.10.2020