Tööpakkumised

OOTAME TÖÖLE ÕPETAJAT 

Tallinna Lille Lastead kuulutab välja konkursi õpetaja vabanevale ametikohale 1,0 koormusega (aiarühm). Tööle asumise aeg 01.02.2021. Õpetaja kandidaadilt eeldame vastavust kvalifikatsiooni nõuetele. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 22.jaanuar 2021 e-posti aadressile: lille@lille.edu.ee
Täiendav info tel 6567371/ 5299637

Peamised tööülesanded: lastega tegelemine ning suhtlemine, mänguliste ja lõimitud õppetegevuste planeerimine, läbiviimine, analüüsimine vastavasisulise dokumentatsiooni täitmine. Meeskonnatöös osalemine, lapse tervise edendamine ja toetamine, enda kutsealane arendamine. Nõutav arvutikasutamise oskus: tekstitöötlus, E-post, E-lasteaed, info otsimine internetist. 

Viimati muudetud: 11.01.2021