Tallinna Linnakantselei tutvustus

Aadress: Vabaduse väljak 7
15199 Tallinn
Üldtelefon: 640 4141
Linnasekretär Toomas Sepp
E-post: lvpost@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014920

Linnavalitsuse organisatsioonilise ja tehnilise töö tagab linnakantselei, mille tööd juhib linnapea poolt ametisse nimetatud linnasekretär.

Tallinna Linnakantselei koosseisu kuuluvad struktuuriüksustena 7 teenistust  ja 8 bürood. Linnakantselei haldab linnavalitsuse esindushoonet Vabaduse väljak 7 ja hooneid Vabaduse väljak 10, Harju 13, Raekoda, Roosikrantsi residentsi, Särgava külalistemaja ning Jaan Poska maja.

Tallinna Linnakantselei teenindusbüroo (Vabaduse väljak 7, I korrus, 15199 Tallinn, telefon 640 4141, e-post teenindus@tallinnlv.ee) teenindab linnaelanikke igal tööpäeval:

E-N        8.15-17.00
R            8.15-14.00

Linnakantselei lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • linnavalitsuse asjaajamise korraldamine;
 • elanike vastuvõtu korraldamine linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei ametnike poolt;
 • linnavalitsuse istungite organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ning läbiviimise tagamine vastavalt linnavalitsuse reglemendile;
 • linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei õigusalane teenindamine;
 • Tallinna õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;
 • linna avaliku teenistuse koordineerimine, linna ametiasutuste ühtse personali-, koolitus- ja palgapoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
 • linna infotehnoloogia arengustrateegia loomine, arendamine ja teostamine;
 • linna eelarve ja eelarvekava koostamine, eelarve täitmise korraldamine, majandusarvestuse korraldamine;
 • linna eelarvestrateegia kujundamine ja elluviimine;
 • kohalike maksude haldamise korraldamine;
 • linnavalitsuse tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja levitamine;
 • riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse esitatavate andmete kogumine ja kontroll andmete esitamise üle;
 • Tallinna linna nimel ostjana riigihankeid teostatavate asutuste metoodiline juhendamine riigihangete teostamisel, selle tegevuse juhtimine Tallinnas ja Tallinna riigihangete arvestuse pidamine;
 • linna ühtse sisekontrolli süsteemi koordineerimine ning juhtimis-, administratiivse ja finantskontrolli teostamine.

Tallinna Linnakantselei struktuuriüksuste põhimäärused

 

 

Viimati muudetud: 13.11.2019