Linnavalitsuse koosseis ja kontaktid

Aadress: Vabaduse väljak 7 15199 Tallinn  Linnavalitsuse koosseis august 2019.jpg
Telefon: 640 4141 (Teenindusbüroo Vabaduse väljak 7) 
E-post: lvpost@tallinnlv.ee

 

Linnapea Mihhail Kõlvart
Koordineerib Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Perekonnaseisuameti ja linnaosade valitsuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi; 

täidab muid ülesandeid järgmiselt: üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhtlus riigiasutuste ja linnavolikoguga, koostöö koordineerimine omavalitsorganisatsioonidega ja teiste omavalitsusüksustega, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ja välisriikides.

Abilinnapea Andrei Novikov 
Koordineerib Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Kalle Klandorf 
Koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;
 
täidab muid ülesandeid järgmiselt: koostöö jõustruktuuridega (Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine, süüteoennetuse korraldamine, suhtlus Harjumaa Omavalitsuste Liiduga.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev 
Koordineerib Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriameti ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;
 
täidab muid ülesandeid järgmiselt: rahvussuhted ja integratsioonipoliitika ning kaasamise ja koostöö arendamisega seonduvad küsimused.

Abilinnapea Betina Beškina
Koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Eha Võrk  
Koordineerib Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Aivar Riisalu 
Koordineerib Tallinna Ettevõtlusameti tegevusvaldkondi, sh jäätmemajandust ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;
 
täidab muid ülesandeid järgmiselt: targa linna ja innovatsiooni arendamisega ning Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvad küsimused.

Vaata lisaks:

Viimati muudetud: 06.11.2019