Tallinna Linnavaraameti tutvustus

Vabaduse väljak 10

Vabaduse väljak 10
10146 Tallinn
Telefon: 640 4517, 640 4500
Juhataja Einike Uri

E-post: linnavaraamet@tallinnlv.ee

 

Vastuvõtuajad

Linnavaraameti tegevusvaldkond on linnavara, munitsipaaleluruumide ning elamuehituse, maa maksustamise ja maakorraldusega seotud toimingute, ehitustegevuse, ehitiste kasutusse andmise ning omandireformi lõpuleviimisega seotud küsimuste korraldamine Tallinnas.Põhiülesanded:

 1. Linnale kuuluvate tervikelamute ja sotsiaalmajutusüksuste majandamine, haldus-, tehnohooldus- ja heakorratööde korraldamine ning  eluasemete üürimine elamistingimuste parandamisel abi vajavatele isikutele;
 2. linnale kuuluvate üksikkorterite majandamine;
 3. linnavara võõrandamise korraldamine;
 4. Tallinna linna ehitus- ja korrashoiutegevuse, haldamise korraldamine ning ehitiste kasutusse andmine.
 5. Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamine;
 6. elamumajanduse  arengut toetavate välis- ja arendusprojektide koordineerimine (nt korteriühistu juhtide koolitamine ja energiamärgise hankimise toetuse andmine, peremajade ehitamine vanemliku hooleta lastele ja sotsiaalmajutusüksuste rajamine);
 7. era- ja avaliku sektori koostööprojektide arendamine;
 8. maa maksustamise ja maakorraldusega seotud toimingute  korraldamine;
 9. avalikult kasutatava maa, linnale kuuluvate ehitiste kruntide ja linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maa munitsipaliseerimine;
 10. vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamine;
 11. maa erastamise ja korteriomandi seadmise korraldamine;
 12. üürivaidluste lahendamine;
 13. linnavaraks olevate kinnistute ja ehitiste kasutamise, käsutamise ning valdamise üle arvestuse pidamine.

Tallinna Linnavaraameti ja osakondade põhimäärused

Viimati muudetud: 21.02.2019