Ajalugu

Tallinna Loitsu Lasteaed avati 07. märtsil 1982 tolleaegse nimetusega Lasnamäe III mikrorajoonis F. Oki tänaval Tallinna 158. Lastepäevakoduna.

Lasteaed oli üldtüüpi, basseiniga lasteasutus ja alustas tegevust 12-rühmalisena, neist 4 sõimerühma ja 8 aiarühma.

Pedagoogiline personal oli olemas, töötas ka ujumistreener.

1987. aastal. avati lasteaias 2 kooliklassi esimese klassi õpilastele. Need töötasid kuni 1996. aastani.

1987. a. ehitati ühest sõimerühma ruumist võimla ja metoodiline kabinet.

1996. aastal loodi lasteaia oma maskott Piilu ja oma laul (Rongisõit viisil), millele sõnad kirjutas muusikaõpetaja Ulli Perelman.

27. novembrist 2000 kannab lasteaed nime TALLINNA LOITSU LASTEAED.

2002 .aastal avati arvutiklass.

2006. aastast osaleme „Keelekümblus lasteaias” projektis.

2011. aastast muudetakse lasteaia maskotti ja selleks on „Väike nõid”.

 

Lasteaia traditsioonid

Lasteaias on välja kujunenud ning kinnistunud mitmed traditsioonid:

  • Lasteaia sünnipäeva tähistamine;

  • Laste sünnipäevade tähistamine rühmades;

  • Lasteteatrite kutsumine lasteaeda;

  • Valitud kalendritähtpäevade lavastused lasete endi poolt;

  • Puu istutamine lasteaia territooriumile lõpurühmade poolt;

  • Keelekümblusklasside külastamine koolides;

  • Õpetajate päeva tähistamine;

  • Osalemine Haridusameti ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse lasteüritustel.

Viimati muudetud: 03.04.2018