Lasteaia tasu

Vanema poolt kaetava osa maksumus:

  • sõimerühmas - alates 1. jaanuarist 2020. a. 71,25 eurot
  • Ujulaga koolieelsete munitsipaallasteasutuste, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus vanemate poolt kaetava osa määra (kohatasu) suurus ühe lapse kohta alates 1. jaanuarist 2020 on 78,26 eurot kuus.

 

Toitlustamise maksumus  

2019 aasta juuni alguses toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Tallinna Loitsu Lasteaias Maritta  OÜ. Toitlustusteenuse leping kehtib 01.09.2019 - 31.08.2023.

Alates 1. septembrist 2019 seoses uue toitlustamisteenuse lepingu sõlmimisega ning kooskõlas 28.08.2019.a.  Hoolekogu koosoleku otsusega muutub Tallinna Loitsu Lasteaias toitlustamise maksumus järgmiselt:

Laste eest kes ei ole registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 1,84 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 2,14 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 2,19 EUR päev

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 0,04 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 0,14 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 0,19 EUR päev

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10. 12. 2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 alusel.

 

 

 

 

Viimati muudetud: 05.02.2020