Lasteaia tasu ja soodustused

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
  • kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee.  Juhul kui vanem esitab või on esitanud avalduse järgmistel kuudel, siis rakendub vabastus kehtiva määruse alusel. Soodustus rakendatakse õppeaasta lõpuni, mis tähendab et lasteaia vahetamisel ei ole vaja vanemal uut taotlust esitada.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 Tallinna Haridusamet

Vanema poolt kaetava osa maksumus:

  • sõimerühmas - alates 1. jaanuarist 2020. a. 71,25 eurot
  • Ujulaga koolieelsete munitsipaallasteasutuste, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus vanemate poolt kaetava osa määra (kohatasu) suurus ühe lapse kohta alates 1. jaanuarist 2020 on 78,26 eurot kuus.

 

Toitlustamise maksumus  

2019 aasta juuni alguses toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Tallinna Loitsu Lasteaias Maritta  OÜ. Toitlustusteenuse leping kehtib 01.09.2019 - 31.08.2023.

Alates 1. septembrist 2019 seoses uue toitlustamisteenuse lepingu sõlmimisega ning kooskõlas 28.08.2019.a.  Hoolekogu koosoleku otsusega muutub Tallinna Loitsu Lasteaias toitlustamise maksumus järgmiselt:

Laste eest kes ei ole registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 1,84 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 2,14 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 2,19 EUR päev

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 0,04 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 0,14 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 0,19 EUR päev

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10. 12. 2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" § 2 alusel.

 

 

 

 

Viimati muudetud: 24.11.2020