Projektid/Partnerid

2019/2020 olevad projektid:

Miti_kastid_hor (1).jpg

 • „Mesilane Miti raamatutaru lasteaias“ on teenus, mille raames toimetab Tallinna Keskraamatukogu regulaarselt kasti lasteraamatutega Tallinna munitsipaallasteaedadesse. Teenuse kasutamiseks sõlmitakse lasteaia ja raamatukogu vahel rändkoguteenuse leping. Loe täpsemalt - https://keskraamatukogu.ee/opetajale/raamatukastid-lasteaedadele/ 
 • Projekt „NUTIKAS ÕPPIMINE ON PÕNEV“

  Projekti eesmärk on Tallinna Loitsu lasteaia õppeprotsessi kaasajastamine ja mitmekesistamine nutivahendeid kasutades.

  Projekti kestvus: september 2019 – mai 2020.

  Alleesmärgid:

  1. Laste arengu toetamine nutivahendite abil
  2. Digitaalne õppevara arendamine
  3. Õpetajate digipädevuse rikastamine ja positiivsete näidete ning õpikogemuse pakkumine lastele ja  kolleegidele.

Projektitööga saab tutvuda siin:

 • Eestisiseste LAK-õppe ühisürituse korraldamine koostöös Taime ja Kajaka lasteaedadega 5.okt 2019. "Pärimuskultuuri ja kodumaa looduse väärtustamine kui keeleõppe vahend!"  

Projektiga saab tutvuda siin:

Innove logo.jpg

 • INNOVE poolt rahastatud projekt: "Maailma avastades keel selgeks 01.04.2019-31.12.2019(osalevad Mesimummi ja Villi-Volli rühmad) koostöös Tallinna Laagna Rukkilille lasteaiaga. Projekti eesmärk: lastel on paranenud eesti keele oskus aktiivõppe meetmete kasutamise abil. Õpetajad omavad valmisolekut rakendada keeleõppes avastusõppe meetodeid, hinnates nende kasutamise võimalusi ja  kasulikkust lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest lähtuvalt. Keele õppe toetamiseks on loodud avastus-ja uurimusliku õppematerjalide kogumik.

Projektitööga saab tutvuda siin:

Koostööprojekti tutvustav video

LOGOELSotsiaalfondhorisontaalne-1136x600.jpgInnove logo.jpg

 • Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekt "Loomadele külla" (Kuristu talu miniloomaaeda Ääsmäel) ja "Retk loodusesse" (Tammiku talu Kaberneemes) (aprill- mai 2020.õa)

Kiki logo õige - Copy.gif

 • Projekti "Euroopa vabatahtlik teenistus" toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist ja organisatsioon MTÜ Noortevahetus Arengu Ühing EstYes. Vaata lisaks ka Sa Archimedese noorteagentuuri kodulehekülge www.noored.ee. Projektis osaleb Lepatriinu rühm 

Vabatahtlik Tallinna Loitsu Lasteaias 4.09.2019-4.07.2020

Yuliya Kakhno

erasmuse logo.png

vabatahtliku logo.jpg

2018/2019 olevad projektid:

 • Projekt: „Kui räägin varem on mul lapsepõlv parem“ (sõimerühmade jaoks) koostöös Tallinna Linnamäe lasteaiaga ja TÕNK-ga algas aug 2018
 • Eestisiseste LAK-õppe ühisürituse korraldamine koostöös Taime ja Naeratuse lasteaedadega okt 2018.

Innove logo.jpg

2017/2018 olevad projektid:

 • Tallinna Linnamäe Lasteaia koostööpartner Tallinna Haridusameti poolt korraldatud pilootprojektis, mis on suunatud lastele eesti keele õpetamisel (osaleb Villi- Volli rühm)

 • Tallinna Lindakivi Lasteaiaga koostööprojekt "Lasteraamatute vägi keeleõppes"- osaleb Puhhi ja Pardipere rühm

LOGOELSotsiaalfondhorisontaalne-1136x600.jpg

 • Projekti "Euroopa vabatahtlik teenistus" toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist ja organisatsioon MTÜ Noortevahetus Arengu Ühing EstYes. Vaata lisaks ka Sa Archimedese noorteagentuuri kodulehekülge www.noored.ee. Projektis osalevad Pardipere ja Puhhi rühm
 • Tallinna Loitsu- ja Lindakivi Lasteaedade ühisprojekt „Meid ühendab Eesti lastekirjandus“ mille eesmärk on: „Tallinna Loitsu ja Lindakivi lasteaedade töötajatel on kujunenud motivatsioon enesearendamiseks ja projektides osalemiseks, on laiendatud teadmised ja oskused eesti lastekirjanduse kasutamisel osal eesti keele õppe korraldamisel laste eelkoolieelses eas.“ Projekti toetavad programmid: „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „ Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“

LOGOELSotsiaalfondhorisontaalne-1136x600.jpg

2016/2017 läbiviidud projektid:

NB! Vajutades projektide pealkirjadele on võimalik projektidega lähemalt tutvuda!

Koostööpartnerid:

 • Lasnamäe Linnaosavalitsus- Lasnamäe lasteaedade vahelised teatevõistlused
 • Tallinna Lastaed-Põhikool-  Lasnamäe Lasteaedade Laulupidu 
 • Tallinna Delfiini Lasteaed- Jooksukross Mustamäel Sütiste metsapargis 
 • Tallinna Laagna Gümnaasium- esimeste klasside õpetajad osalevad kooliminevate lastevanemate koosolekutel
 • Vanalinna Muusikakool – Rahvapillide tutvustamine
 • Keelekümbluskeskus- koostöö keelekümbluse küsimustes
 • Haridusamet – lasteüritustel osalemine
 • Lasnamäe LOV – lasteüritustes osavõtmine
 • Maanteedeamet – Liikluskasvatuse toetamine ja üritused
 • Lehola Keskkonnahariduskeskus – keskkonnaalased üritused ja koolitused
 • Päästeamet – Lapse tervise ja ohutuse tagamise üritused – ennetustöö
 • Lasteteatrid ja muud ühekordsed koostööpartnerid
 • Tartu Ülikool- praktikandid
 • MTÜ – üritused, praktikandid, projektid
 • Tallinna Hambakliinik – Laste hammaste hooldus
 • Terviseinstituut- Lapsetervist edendavad materjalid, praktikandid
 • Õppenõustamiskeskus- Laste kõne- ja muude arenguga seotud probleemide tuvastamine/ väljaselgitamine 
 • Rajaleidja – Laste kõne- ja muude arenguga seotud probleemide tuvastamine/väljaselgitamine 
 • Keskkonnaamet- „Prügihunt“
 • Lasnamäe lähiümbruskonna lasteaias- ühised üritused ja külastused
 • Lasteteatrid jt ühekordsed koostööpartnerid.

   

  Viimati muudetud: 15.05.2020