Projektid/Partnerid

2019/2020 olevad projektid:

 • Projekt: "Maailma avastades keel selgeks"  01.04.2019-31.12.2019(osalevad Mesimummi ja Villi-Volli rühmad) koostöös Tallinna Laagna Rukkilille lasteaiaga. Projekti eesmärk: lastel on paranenud eesti keele oskus aktiivõppe meetmete kasutamise abil. Õpetajad omavad valmisolekut rakendada keeleõppes avastusõppe meetodeid, hinnates nende kasutamise võimalusi ja  kasulikkust lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest lähtuvalt. Keele õppe toetamiseks on loodud avastus-ja uurimusliku õppematerjalide kogumik.

LOGOELSotsiaalfondhorisontaalne-1136x600.jpg

2018/2019 olevad projektid:

 • Projekt: „Kui räägin varem on mul lapsepõlv parem“ (sõimerühmade jaoks) koostöös Tallinna Linnamäe lasteaiaga ja TÕNK-ga algas aug 2018
 • Eestisiseste LAK-õppe ühisürituse korraldamine koostöös Taime ja Naeratuse lasteaedadega okt 2018.

2017/2018 olevad projektid:

 • Tallinna Linnamäe Lasteaia koostööpartner Tallinna Haridusameti poolt korraldatud pilootprojektis, mis on suunatud lastele eesti keele õpetamisel (osaleb Villi- Volli rühm)

 • Tallinna Lindakivi Lasteaiaga koostööprojekt "Lasteraamatute vägi keeleõppes"- osaleb Puhhi ja Pardipere rühm

LOGOELSotsiaalfondhorisontaalne-1136x600.jpg

 • Projekti "Euroopa vabatahtlik teenistus" toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist ja organisatsioon MTÜ Noortevahetus Arengu Ühing EstYes. Vaata lisaks ka Sa Archimedese noorteagentuuri kodulehekülge www.noored.ee. Projektis osalevad Pardipere ja Puhhi rühm
 • Tallinna Loitsu- ja Lindakivi Lasteaedade ühisprojekt „Meid ühendab Eesti lastekirjandus“ mille eesmärk on: „Tallinna Loitsu ja Lindakivi lasteaedade töötajatel on kujunenud motivatsioon enesearendamiseks ja projektides osalemiseks, on laiendatud teadmised ja oskused eesti lastekirjanduse kasutamisel osal eesti keele õppe korraldamisel laste eelkoolieelses eas.“ Projekti toetavad programmid: „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „ Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“

LOGOELSotsiaalfondhorisontaalne-1136x600.jpg

2016/2017 läbiviidud projektid:

NB! Vajutades projektide pealkirjadele on võimalik projektidega lähemalt tutvuda!

Koostööpartnerid:

 • Lasnamäe Linnaosavalitsus- Lasnamäe lasteaedade vahelised teatevõistlused
 • Tallinna Lastaed-Põhikool-  Lasnamäe Lasteaedade Laulupidu 
 • Tallinna Delfiini Lasteaed- Jooksukross Mustamäel Sütiste metsapargis 
 • Tallinna Laagna Gümnaasium- esimeste klasside õpetajad osalevad kooliminevate lastevanemate koosolekutel
 • Vanalinna Muusikakool – Rahvapillide tutvustamine
 • Keelekümbluskeskus- koostöö keelekümbluse küsimustes
 • Haridusamet – lasteüritustel osalemine
 • Lasnamäe LOV – lasteüritustes osavõtmine
 • Maanteedeamet – Liikluskasvatuse toetamine ja üritused
 • Lehola Keskkonnahariduskeskus – keskkonnaalased üritused ja koolitused
 • Päästeamet – Lapse tervise ja ohutuse tagamise üritused – ennetustöö
 • Lasteteatrid ja muud ühekordsed koostööpartnerid
 • Tartu Ülikool- praktikandid
 • MTÜ – üritused, praktikandid, projektid
 • Tallinna Hambakliinik – Laste hammaste hooldus
 • Terviseinstituut- Lapsetervist edendavad materjalid, praktikandid
 • Õppenõustamiskeskus- Laste kõne- ja muude arenguga seotud probleemide tuvastamine/ väljaselgitamine 
 • Rajaleidja – Laste kõne- ja muude arenguga seotud probleemide tuvastamine/väljaselgitamine 
 • Keskkonnaamet- „Prügihunt“
 • Lasnamäe lähiümbruskonna lasteaias- ühised üritused ja külastused
 • Lasteteatrid jt ühekordsed koostööpartnerid.

   

  Viimati muudetud: 02.04.2019