Tallinna Loitsu Lasteaia moto, fookus, eesmärgid

2020/ 2021 õppeaasta

moto: Õpime muutmist, muudame õppimist

eesmärgid:

  1. Lasteaia õppekava on täiendatud  kaasajastatud (muutunud) õpikäsitlusega seotud uuendustega.
  2. Õpi- ja kasvukeskkond on erivajadusega lapse arengut ja õppimist toetav.
  3. Aktiivõppe meetmete ja digivahendite kasutamisega on rikastatud õppimise võimalusi.
  4. Spordi- ja mängutegevus toetab lapse  üld- ja peenmotoorilist arengut.

Viimati muudetud: 02.09.2020