Tallinna Loitsu Lasteaia moto, fookus, eesmärgid

2015/ 2016 õppeaasta

 

moto: Vähe asju- palju fantaasiat

fookus: Loov laps on rõõmus ja terve

eesmärgid:

  • Lapse kehalise aktiivsuse soodustamine läbi erinevate liikumismängude ja õuesõppe;
  • Lapse loovuse ja fantaasia avardamine, rakendades keskkonnahariduse ja keelekümbluse metoodikat;
  • Lapse inimtunnetuse kujundamine läbi lastekirjaduse ja väärtuskasvatuse.
Viimati muudetud: 28.02.2019