Lasteaia osalustasu ja toiduraha

I LASTEAIA OSALUSTASU

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel kinnitada alates 1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.

II LASTEAIA TOIDURAHA

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

Alates 01. jaanuarist 2020 Tallinna Luha Lasteaia hoolekogu otsuse alusel lapse toiduraha maksumus päevas :
1-3 a ( sõim)        1,98 €, millest 0,18 € tasub lapsevanem
3-7 a ( aiarühm)  2,05 €, millest 0,23 € tasub lapsevanem


Informatsiooni soodustuste ja toetuste kohta leiate SIIT.

 

Viimati muudetud: 24.11.2020