Lasteaia moto, visioon, missioon, väärtused

MOTO
„MÄNGIME ÕPPIDES, ÕPIME MÄNGIDES!“

MISSIOON
"TOETAME PEREKONDA JA LAPSE ARENGUT"


VISIOON

"KOOSTÖÖS PEREGA IGALE LAPSELE ÕNNELIK LAPSEPÕLV!"


VÄÄRTUSED

Lasteaia igapäevases tegevuses ja arendustöös lähtume 
põhiväärtusest:

KOOSTÖÖ  -    Teeme ühise eesmärgi nimel koostööd  perede ja lastega, partnerite ja 
                          avalikkusega. Teeme koostööd meeskonnas.

ja ühisväärtustest:

ARENG 
      -    Oleme avatud uutele ideedele, muudatustele ja ettevõtmistele.

LOOVUS      -   Austame vabadust ise olla, mõelda, valida, algatada, luua ja tegutseda.

HOOLIVUS  -   Hoolime tervislikust eluviisist, loodusest ja  ümbritsevast keskkonnast. Märkame ja vajadusel toetame teisi ja                                      oleme valmis ka ise teistele toetuma.

 

Viimati muudetud: 15.10.2018