Projektid

 • alates 2012 kõikides rühmades VäärtuskasvatusEdasiviivate väärtuste õpetamist, head käitumist ja positiivseid isikuomadusi viime lasteaias läbi Eesti rahvatarkuste, läbi positiivsete eesti vanasõnade. Selleks on meil abiks rahvapäraselt kujundatud Tarkuste Hoidis.  Iga nädala alguses võtame rühmas üheskoos Tarkuste Hoidistest ühe hea eesti vanasõna ja nädala jooksul paneme selle vanasõna nii laulu kui mängu sisse, kuulame lugusid ja arutame selle taga olevate väärtuste ja tarkuste üle.

Tarkuste Hoidise vanasõnad on jagatud seitsme põhiväärtuse alla. Nendeks on (tähestikulises järjekorras): head kombed, hoolivus, julgus, sallivus (vt valgena), tarkus, töökus, vastutus.

„Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks“ O. Wilde

Miks seitse väärtust?

Virgal on nädalas seitse päeva, laisal seitse homset. Saksa vanasõna

Miks selline arv? Seitse on eestlaste jaoks maagiline number, püha ja õnnetoov arv. Seitsme maa ja mere taga käidi muinasjuttudes õnne toomas, Kalevipoeg võttis selga seitse vakka kulda. Nädalas on seitse päeva.

Mäluteadlaste sõnul on seitse selline hulk, mis inimese lühimälusse pidama jääb. Kui aga väärtusi nimetada ei osata, kui need mällu pidama ei jää, siis ei ole ka loota, et need käitumises väljenduksid.

Tarkuse Hoidise metoodika seitse põhiväärtust:

HEAD KOMBED
Alaväärtused: ausus, austus teiste vastu, austus vanemate vastu, hea käitumine, lubadustest kinnipidamine, puhtus, põhimõttekindlus, tänulikkus, usaldusväärsus, viisakusreeglid

Vanasõnu selle väärtuse all:
Aus nimi on enam kui raha, on kallim kui kuld.
Kui tahad, et teise peavad sind austama, siis austa ise teisi.
Kui pead sõna kindel, siis seisab meel kindel.

HOOLIVUS
Alaväärtused: abivalmidus, abistamine ja heategevus, andestamine, armastus, headus, jagamine, kodu, koostöö, lojaalsus, sõprus ja sõbralikkus

Vanasõnu selle väärtuse all:
Kus häda näed laita, seal tule ja aita.
Armastus teeb kõik asjad heaks.
Mida üks ei või, seda üheksa võivad.

JULGUS
Alaväärtused: eneseaustus, enesekindlus, eneseusaldus, eneseusk, initsiatiivikus, iseseisvus, huumor, lahenduste leidmine, optimism

Vanasõnu selle väärtuse all:
Kel on huvi, saab kõik, mis ta tahab.
Julge põld õitsed alati.
Tahad latva ronida, hakka tüvest peale.

SALLIVUS (vt valgena! :) )
Alaväärtused: astus teiste vastu, empaatiavõime, erinevuste aktsepteerimine, hoolimine, kaastunne, osavõtlikkus, vägivallatus, õiglus

Sotsiaalsed väärtused: hea kodanik olemine, rahvuslikkus,
patriotism, sotsiaalne õiglus, teistest kultuuridest ja regioonidest
lugupidamine, vendlus, võrdsus, üksmeel

Vanasõnu selle väärtuse all:
Targad sõdivad sõnadega, rumalad rusikatega.
Mida sa omale ei soovi, seda ära tee teistele.
Ilma koppel on suur ja seal sees on iga karva vasikaid.

TARKUS
Alaväärtused: haridus, keskendumine, keskendumine ühele korraga, kogemustest õppimine, leidlikkus, nutikus, otsustusvõime arendamine, paindlikkus, planeerimine, tähelepanu, töökus, uudishimu, õppimine ja teadmiste omandamine

Vanasõnu selle väärtuse all:
Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormat tuleb tarkust tunnistada.
Mida ei saa jõuga, seda saab nõuga.
Kordamine on tarkuse ema.

TÖÖKUS
Alaväärtused: aktiivsus, asjade lõpule viimine, järjepidevus ja järjekindlus, kannatlikkus, korralikkus, olevikus elamine, hetke väärtustamine, vastutus, visadus ja püsivus

Vanasõnu selle väärtuse all:
Harjutamine teeb meistriks.
Kui tahad liugu lasta, pead ka kelku vedama.
Mis täna tehtud, see homme hooleta.

VASTUTUS
Alaväärtused: aktiivsus, kohusetunne, otsustamine, suure pildi nägemine, usaldusväärsus, vastastikune mõju

Vanasõnu selle väärtuse all:
Igaüks on oma õnne sepp.
Kes kõrt ei korja, see koormat ei saa.
Ole oma sõnadele peremees, muidu saab sõna sulle peremeheks

Väärtuskasvatusest saad pikemalt lugeda siit!

 • „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodikat asusime rakendama 2012 a novembrikuust

Projekt põhineb Taani metoodikal. Projektis osalevad 3-8 aastased lapsed, nende õpetajad, lapsevanemad ning lapsele olulised inimesed.

Projekti eesmärgid:

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamiseks vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:

 • sallivus – näha ja aktsepteerida grupis esinevaid erinevusi, kohelda kõiki võrdselt, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui ka kogu rühma tugevdajana;
 • austus – näidata üles austust teiste vastu, olla hea rühmakaaslane kõikidele, väärtustada erinevusi ja erinevaid isiksusi;
 • hoolivus – väljendada huvi, empaatiat, hoolivust ja abivalmidust teiste laste suhtes, hoolimata nende vanusest;
 • julgus – öelda „aitab“, tõmmata piirid, olla julge ja hea rühmakaaslane, kes reageerib ebaõiglusele

Väikeste lastega ei saa otseselt väärtushinnangutest rääkida, seepärast on välja töötatud sotsiaalsed käitumismudelid. Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver). mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele, kus kirjas 5 olulist nõuannet vanemale.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU, kes väljendab turvalisust, hellust ja sõprust. SÕBER KARU annab pinnase koosolemise kultuuri tekkimiseks, karu on osaleja lastekoosolekutel, ta kaitseb, lohutab ning on hea sõber ja lapse „hääletoru“, kui laps ei julge ise rääkida.

5 nõuannet lapsevanemale:

 • julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi - mängima rühma erinevate lastega;
 • ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest);
 • viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine;
 • julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma;
 • olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.


Rohkem infot projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.ee

Viimati muudetud: 30.08.2016