Linnavaraga seonduvad õigusaktid

Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud õigusaktid

Vara omandamine

Vara kasutamine ja kasutusse andmine

Vara mahakandmine ja võõrandamine

Muud

Viimati muudetud: 29.07.2011