Tallinna haldusterritooriumil paiknevatele maatükkidele maksustamishinna arvutamine

Maatüki maksustamishinna arvutamiseks leitakse hinnatsoonide kaardilt hinnatsoon, kuhu maatükk kuulub ning maa väärtuste loetelust hinnatsoonile vastavate ja maatükil esinevate maakasutuse sihtotstarbe liikide väärtused, arvestades maatüki suurusest tulenevaid erisusi. Maatüki maksustamishind leitakse maatükile vastava hinnatsooni väärtuse ja maatüki pindala korrutamise teel. Saadud tulemus ümardatakse kümne euro täpsuseni.

Tallinna Linnavaraamet arvutab kehtivate maa korralise hindamise tulemuste alusel maatükkidele maksustamishinnad ja koostab maatüki maksustamishinna aktid, mis kinnitatakse ameti juhataja käskkirjaga ja tehakse teatavaks maamaksu subjektidele.

Aktide väljastamise eesmärgiks on teavitada kinnisvaraomanikke neile kuuluva maatüki maksustamishinnast ja selle arvutuskäigust. Aktide pöördel on ära toodud  maatüki maksustamishinna arvutusvalem vastavalt kasutatud arvutusmeetodile.

Tallinna kinnisvaraomanik saab linna iseteeninduskeskkonna vahendusel esitada avalduse tähitud kirjaga väljastatava paberkandjal oleva maatüki maksustamishinna aktist loobumise kohta. Koostatud maksustamishinna aktidega saab tutvuda iseteeninduskeskkonna teenuse "Maatüki maksustamishinna aktid" kaudu.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda Tallinna Linnavaraameti maa hinna osakonna poole telefonil 640 4454.

 Maatüki maksustamishinna akte kinnitavad Tallinna Linnavaraameti juhataja käskkirjad

Käskkirja kuupäev ja nr Aktide numbrivahemik

Aktide arv

25. jaanurar 2021 nr T-12-1/21/8 (*pdf)

14. veebruar 2020 nr 1-1/63 (*pdf)

28. jaanuar 2020 nr 1-1/38 (*pdf)

19. märts 2019 kk nr 1.-1/24 (*.pdf)

1-6474

3767 - 3772

1 - 3766

43544, 43545

6474

6

3766

2

31. jaanuar 2019 kk nr 1.-1/7 (*.pdf) 1 - 43543 43543
17. jaanuar 2018 kk nr 1.-1/4 (*.pdf) 1 - 2683

2683

17. jaanuar 2017 kk nr 1.-1/2 (*.pdf) 1- 1559

1559

20. jaanuar 2016 kk nr 1.-1/3 (*.pdf) 1 - 1757

1757

22. jaanuar 2015 kk nr 1.-1/5 (*.pdf) 1 - 1376

1376

15. aprill 2014 kk nr 1.-1/24 (*.pdf) 738

1

31. jaanuar 2014 kk nr 1.-1/3 (*.pdf) 1 - 737

737

1.veebruar 2013 kk nr 1-1/4 (*.pdf)

1 - 14522

14522

1.veebruar 2012 kk nr 1-1/3 (*.pdf)

1 - 49989 49989
12.aprill 2011 kk nr 1-1/11 (*.pdf) 99406 - 99736 330
15.märts 2011 kk nr 1-1/8 (*.pdf) 96434 - 99405 2970
15.veebruar 2011 kk nr 1-1/5 (*.pdf) 1 - 96433 96433
12.aprill 2010 kk nr 1-1/9 (*.pdf) 10183 - 11992 1808
29.jaanuar 2010 kk nr 1-1/3 (*.pdf)   1 - 10181  10181 
23.oktoober 2009 kk nr 1-1/235 (*.pdf) 22377 - 25079 2703
15.september 2009 kk nr 1-1/180 (*.pdf) 18821 - 22376 3556
26. mai 2009 kk nr 1-1/66 (*.pdf) 12280 - 18820  6540 

 

 Maatüki maksustamishinna akte kinnitavad Tallinna Maa-ameti juhataja käskkirjad

Käskkirja kuupäev ja nr Aktide numbrivahemik Aktide arv
18. veebruar 2009 kk nr 1-10/9 (*.pdf) 1 - 12280 12280 
16. juuni 2008 kk nr 1-10/69 (*.pdf)  12280 - 17910 5631
11. veebruar 2008 kk nr 1-10/14 (*.pdf) 1 - 12279 12279
08. juuni 2007 kk nr 1-10/97 (*.pdf) 12668 - 18913 6246
14. veebruar 2007 kk nr 1-10/36 (*.pdf) 1 - 12667 12667
Viimati muudetud: 26.01.2021