Õueala makett 2017.a.

 2017.a. Projekti „Suur taimejaht“ raames valmis Päikese rühma laste, õpetajate ja lastevanemate koostöös lasteaed Maasikas õueala makett.  

Sellele eelnes territooriumil kasvavate puu- ja põõsaliikide, nende asukohtade kindlakstegemine, plaani koostamine ning eri liikide lehtede kuivatamine.  

Õueala makett on huvitav õppevahend ka teiste rühmade lastele looduse ja eri liikide tundmaõppimisel, õueõppe läbiviimisel ja ürituste organiseerimisel.  

Töö projekti ja õueala maketiga jätkub.