Rohelise kooli projekt Suur taimejaht.

Sellel aastal tegid Päikese rühma lapsed Suure taimejahi projekti raames õueala plaani, kus lapsed joonistasid lasteaia hoone, mänguväljakud, katusealused ja õues kasvavad puud. Joonised kleebiti alusele ja töö tegemisel taaskasutati paberit.