Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Kohatasu maksumuseks alates 1. jaanuar 2020 on 71,25 eurot

Toidupäeva maksumus on:

 • sõimerühmas 1,80 eurot
 • aiarühmas 2,00 eurot

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta. 

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

 • Lapsevanem saab iga kuu alguses eelmise kuu kohta arve. 

 • Esitatud arved tuleb tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele arvel näidatud kuupäevaks.

 • Palume kindlasti kasutada arvel olevat viitenumbrit. See on igal lapsel personaalne.

 • Keelatud on arvetel omavoliliselt muudatusi teha. Ettemaksed ei ole soovitavad.

 • Arusaamatuste või andmete muutumise korral palume pöörduda lasteaia direktori ning raamatupidaja poole.

 • Tallinna Magdaleena Lasteaia arved koostab Tallinna Haridusameti raamatupidamise osakond. Kontakt: Raili.Lindpere@tallinnlv.ee

 • Kõikidest makseraskustest ja maksete hilinemistest palume teatada lasteaia direktorile. Võlglasi lasteaeda vastu ei võeta!
 • Lapsevanem saab arve oma e- posti aadressile. E- posti puudumisel saab lapsevanem paberill arve lasteaiast rühmaõpetajalt. 

 • Kui Te ei ole arvet e- posti aadressile saanud hiljemalt 5. kuupäevaks, teatage kas direktorile või raamatupidajale (Raili.Lindpere@tallinnlv.ee ).

Palume arved maksta õigeaegselt! 

 

Viimati muudetud: 06.01.2020