MUUMI

Muumi rühmas käib 22 last. Laste vanuseks on 3-4 aastat. Rühmas on võidul tüdrukute osakaal – 15 tüdrukut ja 8 poissi.

Igapäevaselt on planeeritud põnevad tegevused, kuhu on lõimitud mitmed valdkonnad (mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika ja kunst). Kaks korda nädalas on liikumis- ja muusikategevus.

Õppetegevusi rikastavad erinevad õppemängud, dramatiseeringud, õuesõpe, avastusõpe, väärtuskasvatus, robootika, muusika.

Muumi rühma traditsioonideks on ühisüritused lapsevanematega – kadripäeva laat, isadepäeva pidu, jõulupidu, emadepäeva pidu. Erinevad ühisüritused lasteaia perega – teadmistepäeva tähistamine, spordipäev, mardipäev-kadripäev, muusikapäev, südamepäev, vastlapäev jpm põnevaid üritusi. Meie motoks on: „Õpime loovalt ja rõõmuga” 

Oleme ühed vahvad Muumid!

muumid.jpg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 

Viimati muudetud: 15.10.2018