MUUMI

Muumi rühmas käib 20 last. Laste vanuseks on 4-5 aastat. Rühmas on 13 tüdrukut ja 7 poissi.

Igapäevaselt on planeeritud põnevad tegevused, kuhu on lõimitud mitmed valdkonnad (mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika ja kunst). Kaks korda nädalas on liikumis- ja muusikategevus.

Õppetegevusi rikastavad erinevad õppemängud, dramatiseeringud, õuesõpe, avastusõpe, projektõpe, väärtuskasvatus, robootikavahendid. Kasutame oma õppetegevustes Persona Dollsi metoodikat sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Naudime iga ilmaga õues käimist ja iga reede on meil tõukeratta päev! Muumid on juba nii vanad, et võivad käia ka õppekäikudel ning alustasime sellest õppeaastast õppekäikudel käimist!

Sellel õppeaastal on meie põhieesmärk keskkonna hoid ja taaskasutus, tervisedendamine läbi liikumise ja sotsiaalsete oskuste arendamine läbi Persona Dolls metoodika.

Muumi rühma traditsioonideks on ühisüritused lapsevanematega – kadripäeva laat, isadepäeva pidu, jõulupidu, emadepäeva pidu. Erinevad ühisüritused lasteaia perega – teadmistepäeva tähistamine, spordipäev, mardipäev-kadripäev, muusikapäev, südamepäev, vastlapäev jpm põnevaid üritusi. Meie motoks on: „Õpime loovalt ja rõõmuga!” 

Oleme ühed tegusad ja vahvad Muumid! 

muumi.jpg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 

Viimati muudetud: 06.02.2020