Õppeaasta eesmärgid

2017/2018 õppeaasta teema on „Olen uudishimulik ja ettevõtlik – südamega laps“

2017/2018 õppeaasta eesmärgid:

  • Laps võtab omaks positiivse tervisekäitumise.
  • Laps oskab luu üksteist arvestava ja kaasava suhte.
  • Mängu- ja õpikeskkond toetab lapse uudishimulikkust ja ettevõtlikust.

Eesmärkide saavutamiseks on suurema tähelepanu all 2017/2018 õppeaastal järgmised märksõnad: toitumine, liikumine, hügieen, mõtlemine, emotsioonid. Eesmärkide täitumist toetavad järgmised metoodikad: õueõpe, avastusõpe, õppekäigud, „Kiusamisest vaba“, meeskonna- ja paaristöö ja nutiseadmete rakendumine õppetegevustesse.

 

 

 

Viimati muudetud: 21.03.2018