Ruumide rent Tallinna munitsipaallasteasutustes

 

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud  Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" (.pdf).

Tallinna Magdaleena Lasteaias renditakse ajutiseks kasutamiseks ainult saali. 

Saali kasutamine - 6 eurot üks tund (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks.

 

Viimati muudetud: 24.03.2014