Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava 2018 - 2020

Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava aastateks 2018 – 2020 on dokument, mis on suunatud lasteaia arendustegevusele ja mille koostamise eesmärgiks on lasteaia arengu põhisuundade ja –valdkondade määratlemine, lasteaia kolme aasta tegevuskava koostamine ning arengukava uuendamise korra sätestamine. Arengukava täitmise eest vastutab lasteasutuse direktor. Käesoleva arengukava koostamise alused olid:

1. Tallinna Magdaleena Lasteaia põhimäärus;
2. Tallinna Magdaleena Lasteaia 2015 - 2017 arengukava täitmise analüüs;
3. Sisehindamise analüüsi tulemused.

Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 09.märtsi 2018 käskkirjaga nr 1-2/100.

Vaata arengukava tervikteksti

Lasteaedade programmid:

 

Lehekülge haldab:

Elen Kõima, direktor

Tel 656 14 69, e-post: direktor@magda.edu.ee

Viimati muudetud: 22.03.2018