Avaleht › Mahtra lasteaed

Mahtra la esivaade_1

Lasteaed avati 11. septembril 1984. aastal kakskeelsena.

Hetkel töötab lasteaias 12 rühma – 4 sõime ja 8 aiarühma.

Kaks sõimerühma on eesti õppekeelega ja kaks vene õppekeelega.

Aiarühmadest on neli eesti õppekeelega, kahes õpivad lapsed eesti keeles keelekümblusmetoodika alusel ja kaks vene õppekeelega, kus toimub 3 korda nädalas eesti keele õpe.

Lasteaed on oma õppekava välja töötamisel lähtunud laste keeleõppe ja kultuurilise lõimumise eesmärkidest.

Loodud on tingimused nii laste ema- kui ka riigikeele oskuse arendamiseks. Keeleõpet toetatakse eesti ja ka vene rahvakultuuri traditsioonide mängulise tutvustamisega

Küsimused ja ettepanekud  Mahtra Lasteaia kohta

 

Lasteaed
Märka ja aita suur
Tervist edendav lasteaed
Kiusamisest vabaks
Eesti Lastefond
Eesti 100