Projektid

Mustamäe Avatud Noortekeskus kirjutab ja on partneriks mitmetele projektidele. Noored, kes soovivad kätt proovida projektikirjutamises võivad pöörduda meie noorsootöötajate poole, kes aitavad ning juhendavad. Alltoodud projektides on võimalik nii noortel kui noorsootöötajatel osa võtta!

Projektid 2018

Põhja-Tallinna Noortekeskuse projekt nimega „Inimkonda hävitavad robotid ja nende ehitamine“, kus Mustamäe Avatud Noortekeskus on koostööpartner.

Projekti teostamise periood 01.09.18 – 01.12.18

Projekti lühikokkuvõte: Projektiga käivitame mehaanika, robootika ja lego ehitamise töötoad, mis hakkavada toimuma korrapärase sagedusega vähemalt 1x nädalas

(erinevates asukohtades tänu koostööpartnerite poolt pakutavatele võimalustele), kus noored õpivad tundma elektroonikat, mehaanikat, matemaatikat ja kunsti.

Kogu projekti mõte on anda noortele võimalus tulla ja teha midagi loomingulist või panna oma matemaatilised oskused testile. Oma loomingu esitlemiseks või ideede vahetamiseks korraldame koostöös projekti kaasatud partneritega üritusi, kus noored saavad oma loodud roboteid üksteisele näidata, vahetada mõtteid või ka omavahel robotite turniiridel võistelda.

Projekti tegevusi lõpetab kõigi koostööpartneritega ning aktiivsete projektis osalenud noortega ühiselt korraldatud üritus, kus esitletakse kõiki projekti jooksul tehtuid roboteid, meenutatakse kogetut videomontaaži kaudu ning jagatakse üksteisele inspiratsiooni leiutatud robotite ja ideede näol.

 On olemas väga praktilisi masinaid, mille eesmärk on inimesi aidata, nende elu lihtsutada või siis anda neile midagi juurde, mis võib nende elu paremaks teha, aga mitte see ei ole meie eesmärk. Meie projekt näeb ette luua tegevuste sari, kus noored loovad ise masinaid või roboteid, mis võivad teha inimeste elu lihtsamaks, kuid kõige peamiselt toovad noorele hea tuju, koostööoskuse ja tahte luua midagi oma kätega, kasutades selleks oma matemaatilisi oskusi või fantaasiat, mida võib kutsuda disainiks või kunstiteoseks, isegi kui see võib olla robot, mille eesmärk on hävitada inimkond.

Ajakava (VÕIB MUUTUDA!)

1. 01.09-30.09 Kursused (robootika, legode konstrueerimine)

2. 01.10-31.10 Esimesed lihtsamad tööd erinevate materjalidega nagu plastmass, metall, puit ja kasutades ära erinevaid mikromootoreid et oma teos liikuma või midagi tegema panna.

3. 01.10- 31.10 Liikuda raskemate mehaaniliste ja elektrooniliste seadmete peale, mida on võimalik programmeerida tegema erinevaid ülesandeid.

4. 01.11-25.11 Vabad käed teha näidiste järgi või siis täiesti oma volitusega erinevaid masinaid, roboteid, teoseid. On erinevad eeltehtud tööd, näidised ja arengukavad "Blueprint" mille järgi hakatakse looma esimesi töid või sellejärgi luua midagi uut.   

5. 30.11 Lõppüritus - noorte loodud robotite esitlus

"Rollimänguprojekt: Teised elud, uued kogemused!"

Projekti teostamise periood 1.04.2018-31.11.2018

Perioodil 1.04.2018-30.11.2018 toimuvad Mustamäe Avatud Noortekeskuse koostöös noortega lühikesed rollimängustsenaariumid, mille käigus käsitletakse noortele olulisi teemasid. Projekt on jätk eelmise aasta projektile “Mängi, seikle, avasta!” ja toimub koostöös MANK-i aktiivi ja näiteringiga.Projekti peamine eesmärk on arendada noorte sallivaid väärtusi ja ettevõtlikkust. Eesmärkideni jõuame läbi alaeesmärkide: noored on omandanud uusi eneseanalüüsi meetodeid, noored mõistavad paremini enda väärtuseid ja põhimõtteid, noorte enesekindlus ja loomingulisus on tõusnud, noored on rohkem kaasatud noortekeskuse ellu. Tõstes noorte enesekindlust ettevõtlikust ja osalust kaasame noori ise mängude ja tegevuste loojatena, kes panustavad noortekeskuse tegevustesse ise tegevuste looja ja eestvedajana, mille läbi projekt panustab ka avatud noorsootöö meetodi arendamisesse.

Kokku toimub kuus mängu teemadel:

eneseanalüüs, kootöö, kiusamine, võrdõiguslikkus, enesekindlus, suhtlusoskused. 

Neli töötuba:

12.04 Impromängud
16.04 Rollimängud
14.05 Impromängude loome töötuba
01.06 Rollimängud- Ela, Seikle, Koge
11.06 Rollimängud- Ela, Tunne, Koge 

Projekt viiakse läbi koostööd MTÜ Valge Karp, mis viib läbi noortekoolitusi rollimägude meetodil.

Läbiviijaks Lea Pullerits, kellel on hea koostöö MANK-iga.

Rollimängude plakat-page-001.jpg

Rahvusvaheline projekt "Balcantic Youth Work"

Projekti teostamise periood 16.04-25.04.18

Projektis osaleb 16 noorsootöötajat riikidest: Eesti, Läti, Leedu, Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Horvaatia.
Projekt viiakse läbi Eestis, Laagris, Peoleo hotellis.

Läbi „Balcantic youth work“ projekti soovitakse ühendada koostööd Balti- ja Balkani riikide noorsootöös. Need kaks regiooni on kohati väga sarnased, kuid samuti väga erinevad. See projekt on võimalus noorsootöötajatel jagada tööriistu, head praktikat ja erinevaid kogemusi oma igapäevasest noorsootööst. Õpitakse erinevate regulatsioonide ja poliitika kohta erinevates riikides. Näiteks, arusaam sõnast „Noorsootöötaja“ on mõlemas regioonis väga erinev. Võrdluseks, Balti riikides on võimalik  ülikoolis noorsootööd õppida, aga Balkani maades ei ole isegi sellisel kujul noortekeskuseid, nagu need on Balti riikides.  Projekt pakub võimalust võrgustikutööks erinevate reigoonide organisatsioonide vahel ning õpetab erinevaid mitteformaalseid meetodeid.  

Koolitus on jaotatud kolme võrdseks osaks:

Esimestel päevadel tutvustatakse noorsootöö kontseptsiooni, näidatakse, kuidas on tänapäeva olukord kõikides reigoonides ning, kuidas see varem on olnud. Tuuakse välja peamised erinevused. Peamine eesmärk on võrrelda olukordi ja avaldada positiivseid kogemusi. Peale seda keskendutakse rohkem teatri meetodidile noorsootöös, kus mitteformaalse õppe tegevused on samuti kasutatud. 

Mitteformaalse õppe päevadel on osalejatel võimalus korraldada oma töötoad, kus õpetatakse erinevaid mitteformaalseid tegevusi, mida osalejad saavad kasutada, kui nad oma koduriiki tagasi tööle lähevad.

Koolituse viimases osas õpetatakse, kuidas noorelt-noorele tööd teha ning, milliste meetoditega see toimib. See on väga oluline järeltegevuses, kus me eeldame, et organisatsioonid ühendavad noorelt-noorele töö meetodid töötubadega, mis võivad olla tehtud teatri meetodil ja läbi õppeprotsessi juurutada neid meetodeid kohalikes kogukondades.

Organisatsioonid jätkavad oma töö protsesside jagamist ka peale koolitust, kasutades skype'i ja andes tagasisidet üksteisele, kuidas meetodid on töötanud, mis töötas, mis mitte ning antakse nõu, kuidas olukorda paremaks muuta.

Noortekohtumine "Tervislikud valikud on stressless"

Aeg: jaanuar-juuni 2018

Tervis on inimese kalleim vara. Noortekohtumise projekt toob kokku noored, kes on huvitatud tervislikust eluviisist. Et olla tervislik, ei pea ilmtingimata tegema suuri muutusi, vaid piisab väikestest igapäevastest harjumustest. Samas on noorte igapäevaelus väga palju valikuid ja ka ohte, mis meid ümbritsevad ja seepärast püüab see projekt läbi ühistegevuste neid leida ning teadvustada. Õppides üksteisel ja spetsialistidelt, püüame aidata seda infot teadvustada ka teistel- sõpradel, vanematel, õpetajatel, noorsootöötajatel.

Projekt on vajalik ühendada meie koduriigi erineva keele- ja kultuuritaustaga noori, sulandades seeläbi meie ühiskonna liikmeks.

Tervise-teemaline projekt on eelkõige suunatud 11-16 aastastele vene keelt ja eesti keelt kõnelevatele noortele. Peale noori puudutava teema on oluline integreerimine: viia kokku erineva kultuuritaustaga noored, et saada uusi tutvusi, vältida kultuuridevahelist barjääri vene ja eesti keelt kõnelevate noorte vahel, kuid ka saada rohkem teadmisi tervislikest eluviisidest ja vaimsest tervisest.

Projekti põhieesmärk: terviseteadlikum noor, kes oskab oma igapäevaelus teha tervislikke ja turvalisi valikuid.

Projekti alaeesmärgid:

Teadvustada sõltuvusi meie igapäevaelus

Rääkida teemadest noortepäraselt, huvitavalt, noorelt noorele

Märgata ja õppida üksteist tundma

Selgitada välja, mida igaüks ise saab ära teha, et tema eluviis oleks tervislik

Kultuuridevaheline suhtlus- vene, eesti ja inglise keele praktika, julgus rääkida mitte oma emakeeles

Noortekohtumist kordineerib Anastassia Jatsenko.

Viimati muudetud: 12.04.2018