Projektid

Mustamäe Avatud Noortekeskus kirjutab ja on partneriks mitmetele projektidele. Noored, kes soovivad kätt proovida projektikirjutamises võivad pöörduda meie noorsootöötajate poole, kes aitavad ning juhendavad. Alltoodud projektides on võimalik nii noortel kui noorsootöötajatel osa võtta!

Projektid 2018

Põhja-Tallinna Noortekeskuse projekt nimega „Inimkonda hävitavad robotid ja nende ehitamine“, kus Mustamäe Avatud Noortekeskus on koostööpartner.

Projekti teostamise periood 01.09.18 – 01.12.18

Projekti lühikokkuvõte: Projektiga käivitame mehaanika, robootika ja lego ehitamise töötoad, mis hakkavada toimuma korrapärase sagedusega vähemalt 1x nädalas

(erinevates asukohtades tänu koostööpartnerite poolt pakutavatele võimalustele), kus noored õpivad tundma elektroonikat, mehaanikat, matemaatikat ja kunsti.

Kogu projekti mõte on anda noortele võimalus tulla ja teha midagi loomingulist või panna oma matemaatilised oskused testile. Oma loomingu esitlemiseks või ideede vahetamiseks korraldame koostöös projekti kaasatud partneritega üritusi, kus noored saavad oma loodud roboteid üksteisele näidata, vahetada mõtteid või ka omavahel robotite turniiridel võistelda.

Projekti tegevusi lõpetab kõigi koostööpartneritega ning aktiivsete projektis osalenud noortega ühiselt korraldatud üritus, kus esitletakse kõiki projekti jooksul tehtuid roboteid, meenutatakse kogetut videomontaaži kaudu ning jagatakse üksteisele inspiratsiooni leiutatud robotite ja ideede näol.

 On olemas väga praktilisi masinaid, mille eesmärk on inimesi aidata, nende elu lihtsutada või siis anda neile midagi juurde, mis võib nende elu paremaks teha, aga mitte see ei ole meie eesmärk. Meie projekt näeb ette luua tegevuste sari, kus noored loovad ise masinaid või roboteid, mis võivad teha inimeste elu lihtsamaks, kuid kõige peamiselt toovad noorele hea tuju, koostööoskuse ja tahte luua midagi oma kätega, kasutades selleks oma matemaatilisi oskusi või fantaasiat, mida võib kutsuda disainiks või kunstiteoseks, isegi kui see võib olla robot, mille eesmärk on hävitada inimkond.

Ajakava (VÕIB MUUTUDA!)

1. 01.09-30.09 Kursused (robootika, legode konstrueerimine)

2. 01.10-31.10 Esimesed lihtsamad tööd erinevate materjalidega nagu plastmass, metall, puit ja kasutades ära erinevaid mikromootoreid et oma teos liikuma või midagi tegema panna.

3. 01.10- 31.10 Liikuda raskemate mehaaniliste ja elektrooniliste seadmete peale, mida on võimalik programmeerida tegema erinevaid ülesandeid.

4. 01.11-25.11 Vabad käed teha näidiste järgi või siis täiesti oma volitusega erinevaid masinaid, roboteid, teoseid. On erinevad eeltehtud tööd, näidised ja arengukavad "Blueprint" mille järgi hakatakse looma esimesi töid või sellejärgi luua midagi uut.   

5. 30.11 Lõppüritus - noorte loodud robotite esitlus

"Rollimänguprojekt: Teised elud, uued kogemused!"

Projekti teostamise periood 1.04.2018-31.11.2018

Perioodil 1.04.2018-30.11.2018 toimuvad Mustamäe Avatud Noortekeskuse koostöös noortega lühikesed rollimängustsenaariumid, mille käigus käsitletakse noortele olulisi teemasid. Projekt on jätk eelmise aasta projektile “Mängi, seikle, avasta!” ja toimub koostöös MANK-i aktiivi ja näiteringiga.Projekti peamine eesmärk on arendada noorte sallivaid väärtusi ja ettevõtlikkust. Eesmärkideni jõuame läbi alaeesmärkide: noored on omandanud uusi eneseanalüüsi meetodeid, noored mõistavad paremini enda väärtuseid ja põhimõtteid, noorte enesekindlus ja loomingulisus on tõusnud, noored on rohkem kaasatud noortekeskuse ellu. Tõstes noorte enesekindlust ettevõtlikust ja osalust kaasame noori ise mängude ja tegevuste loojatena, kes panustavad noortekeskuse tegevustesse ise tegevuste looja ja eestvedajana, mille läbi projekt panustab ka avatud noorsootöö meetodi arendamisesse.

Kokku toimub kuus mängu teemadel:

eneseanalüüs, kootöö, kiusamine, võrdõiguslikkus, enesekindlus, suhtlusoskused. 

Projekt viiakse läbi koostööd MTÜ Valge Karp, mis viib läbi noortekoolitusi rollimägude meetodil.

Läbiviijaks Lea Pullerits, kellel on hea koostöö MANK-iga.

Viimati muudetud: 12.09.2018