Mustamäe "Ellujääjate" programm

el-sotsiaalfond_logoharidusministeerium_logoentk_logo

Mustamäe “Ellujääjate” programm, mida viib ellu Mustamäe Avatud Noortekeskus, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.

Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati kaheaastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programm kestab 2018. aasta lõpuni. Koostöögrupi peamised tegevused on olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu, mille tulemusena on rohkem Mustamäe noori kaasatud noorsootöösse.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Programmi koordineerivad Mustamäel Liis Teras ja Kati Orgmets.

Viimati muudetud: 14.03.2018