MANK - see on noored!

MANKi logo

MANK ehk Mustamäe Avatud Noortekeskus on kaasaegne noorte vabaaja veetmise koht Mustamäel, kuhu on oodatud kõik noored vanuses 7-26 eluaastat.

noored MANKis

MANK-is on võimalik:

  • sotsialiseeruda teiste noortega
  • mängida lauatennist, lauajalgpalli ja piljardit
  • mängida laua- ja videomänge
  • mängida VR-ruumis
  • osa võtta erinevatest tegevustest ja ringidest
  • osaleda erinevatel üritustel ja laagrites
  • kaasa lüüa rahvusvahelistes projektides
  • kasutada bändi- ja forograafiaruumi ning õuesõppeala
  • ja palju muud!


Visioon: Mustamäe Avatud Noortekeskus on sõbralik ja noorte ideid toetav koht.

Missioon: Kaasame noori oma igapäevastesse tegevustesse, arendame noortes aktiivsust, sportlikkust, algatusvõimet, väärtushinnanguid, tervislikku eluviisi ja arendame silmaringi.


Ajajoon

Organisatsioon Mustamäe Avatud Noortekeskus (MANK) moodustati Tallinna Linnavolikogu otsusega 05.04.2001, ning see on Mustamäe Kultuurikeskus Kaja allasutus ja kuulub Mustamäe Linnaosa hallatavate asutuste hulka.

Alates 11.11.2008 on MKK Kaja/MANK Euroopa vabatahtliku teenistuse organisatsiooni poolt akrediteeritud vastuvõtvaks organisatsiooniks, st. MANK saab vastu võtta vabatahtlikust teenistusest huvitatud noori kaasates neid igapäevasesse noorsootöösse.

Alates 2016. aasta aprillist on Mustamäe Avatud Noortekeskus Noore Tugila programmi elluviija Mustamäe piirkonnas.

Alates 2018. aasta jaanuarist algatati Mustamäe Avatud Noortekeskuses Mustamäe ´´Ellujääjate´´ programm mille eesmärgiks on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.

Viimati muudetud: 09.04.2019