COVID-19 tõkestamise abinõud

                      TALLINNA MÄNNI LASTEAIA COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE ABINÕUD

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine lasteaedades

Roheline stsenaarium

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Lasteaiad on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.

Kollane stsenaarium

Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. Lasteaiad on avatud, kuid töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ruumid ei tohi olla ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust ja minimeerida kontakte.

Punane stsenaarium

Riigis on kehtestatud eriolukord. Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses rühmas.

 

Roheline stsenaarium

Kollane stsenaarium

Punane stsenaarium

Õppetöö korraldus

• Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.  

• Lasteaedades toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas. Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle laste tervisliku seisundi ja kahtluse korral kraadivad lapsi. Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.

• Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning näitavad ette, kuidas käsi õigesti pesta.

• Lasteaia õppetöö korraldus on tavapärane, personal jälgib ennetavate meetmetena esmatähtsate hügieeninõuete täitmist ja Terviseameti soovituste järgimist. 

• Ühiskasutatavate ruumide (saal, spordiruum vm) kasutamisel tagab personal puhveraja puhastamiseks ja tuulutamiseks (vähemalt 15 minutit).

• Lubatud on tegutseda huviringidel nii, et ühel õhtupoolikul oleks ühes ruumis 1 huviringi tegevus.

• Lubatud on lasteteatrite etendused maksimaalselt 3 rühmale korraga.

 

 

 

• Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete ning riiklike ja linna piirangute täitmine.

• Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.

• Lasteaedades olevad saalid, lauluklass jms ei ole  ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.

• Huviringide tegevusi lasteaias ei toimu.

• Lasteteatrite etendused lasteaias  ei toimu.

• On soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada võimalusel õppimine väljas. Õues tuleb jälgida, et kontaktid piirduksid oma rühma lastega.

• Lasteaed lähtub õppetöö korraldamisel VV eriolukorra korraldustest.

• Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.

• Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt, laste arv on soovituslikult sõimerühmas 6-8 ja aiarühmas 8-10.

• Lasteaedades ei kasutata ühiskasutatavaid ruume, muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis või õues.

• Eriolukorra ajal ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.  

• Lasteteatrite etendused lasteaias  ei toimu.

 

• Mängu- ja spordiväljakud on avatud vaid oma lasteaia kohalolevatele lastele.  

Hügieen ja isikukaitseva-hendid

 

 

• Lasteaiad järgivad töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.

• Lasteaia juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika).

• Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid.

• Lasteaia töötajatel on õigus kasutada isikukaitsevahendeid

•Vanematelt, kes sisenevad lubatud erandjuhul majja, on õigus nõuda isiklike isikukaitsevahendite kandmist

• Lasteaia töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask) vastavalt linna IKV standardile.

• Õpetajad kasutavad kontaktõppes isikukaitsevahenditena korduvkasutatavaid visiire ning vastutavad neile väljastatud visiiride puhastamise / desinfitseerimise eest.

• Kõrgendatud riskiga töötajaid kasutatakse võimalusel kaugtööl või tagatakse neile isikukaitsevahendite kasutamine.

 

 

 

Viimati muudetud: 23.09.2020